ÖMER ÖZMEN HOCAMIZIN YAPTIĞI BİR PAYLAŞIM, EPEY İLGİ VE RAĞBET TOPLADI, NEDEN…?

20 02 2021

SÖMÜRGECİ FAŞİST DÜZENİN Toplumun olası reaksiyonlarının nabzını kollama, bunun hangi yönden gelişeceğini ortaya çıkarmak için, seçimin yapılıp-yapılmaması bağlamında henüz net bir şey olmazsa da, ve bu konuda henüz prömiyer bir tarih verilmemiş olunsa da, gerek ”Türkiye” ve gerekse Kuzey Batı Kürdistan toplumlarının gündemi, seçim ve korku sirkiyle sunumuna başlandı bile, bu yönlü düşüncelerle ve tartışmalarla, ortalık fokur fokur kaynıyor.

İŞTE Tam bu noktada Ömer Özmen Hocamız yaptı, yapacağını, hem ”Kemalist solcuların” hem de ”radikal-sıpa Türk ve Kürkçü Kürtlerin” birde ”müslüman mahallesinde Kürt Milliyetçiliği yapılmaz” diyen üfürükçü ümmetçilerin bam teline dokundu, tam bu noktada kızıl kıyamet kopulmaz mı…?

Bu kızıl kıyamette oturtulan bir eğilim, Türk derin devletinin eliyle her tür ’’muhalif’’ çevrenin, bilinç altına yerleştirdiği, yerleştirmeye çalıştığı, Güney Hükümetimize dönük, ’’Barzani ve KDP’’ düşmanlığı temelinde yaygınlaştırmak istenen düşmanlık düşünce ve görüşlerdir. Bu tür görüş ve eğilimler sözüm ona ’’radikal’’ Kuzey Kürd muhalefetinden tutun, (hatta, hatta bu dönemlerde sömürgeci Türk faşist iktidarın bütün kirliliklerin, bir anlamda ’’günah keçisi’’ olan Fetullahçılarda buna dahildir. Mesele; bu çevrelerin basın ve yayınlarına bakıldığında, -sözüm ona ’’radikal’’ Kürd muhalefeti kadar Güney Hükümetimize uç noktada bir düşmanlık gözlenmiyorsa da,- ama; kullandıkları yazım dili, hep; BM prosedürlerinde kabul edilmiş Kürdistan Bölge Hükümeti ismi yerine, ’’Kuzey-Irak’’ isminin tercihinden yanadırlar. ARTI; Hatta, ülkemizin Kuzey topraklarıyla bir hayli ilgilenen ve bu toprakları, Turancı milliyetçilerden aşağı olmayan his ve hamhayallerle ülkesinin ’’Batı’’ yakası olarak gören, ve de geçmiş yaşanmış tarihi trajedik olayların faturasını, mazlum Kürdlere yükleyerek ve burdan beslenen garazlık, düşmanlık, nefret sarmalında, yönünü Kürdlerin birlik ve beraberliğini parçalamaya dönük mevzilendiren, diasporadaki kimi zengin sermaye çevreleri, sırtlarının sıvazlamasıyla, bin takla atmaya hevesli , ’’Kürt’’ postunda ki, ’’siyaset bezirganlarına’’ akıtılan maddi kırıntılar, Güney Hükümetimize dönük, bizim hiçte yadırgamadığımız, –ŞÜKÜRLER olsun YÜCE RAB’imize çünkü; biz, bu lanetsi tıfıl tayfaları çok iyi tanır ve biliriz.- ama; ahali için hayretler uyandıran simaların ikide bir, hiçte zamanı olmayan konuları,iki Said’ler örneğine benzer onlarca hadiseler gibi, pişirip-pişirip Kürd Halkının gündemine koyup, Kürd halkını asıl olan sorunlardan uzaklaştırıp, meşguliyet prosesleriyle uğraştırırken) diğer taraftan yönlerini de Kuzey’de Ankara’nın sunduğu projelere, Güneyde Bağdat endeksli projelere yöneltmeleri, bunların özünde ve ruhlarında ne kadar, ’’kendi’’ halkına ve KÜRDİSTAN’i çözümlere düşman olduklarının açık kanıtlarıdır.

Yazının devamını oku »

DÜŞÜN VE SORGULAMA

18 02 2021

GELENEĞİNDE OLDUĞU GİBİ, ”…ZİHİNSEL GELİŞMEMİZDE DE ATALARIMIZIN DÜŞÜNCELERİNİN İZİ ÜZERİNDEN GEÇERİZ, EMBRİYONİK GELİŞMEMİZDE TÜRLERİMİZİN EVRİM TARİHİNİ İZLEYİŞİMİZDE”* BUNA DAHİLDİR…”

BUNDAN Olacak hem ülke insanımın hem de dünyanın her hangi bir parçasında benim dünya görüşüm ve felsefik bakış açıma uygunluk arz eden, her düşünceyle paslaşmayı, varlıkların sağlıklı ve kolektif düşünce birliktenliğini ortaya çıkarmak için bir elzem sayarım. Birey düzleminde bunu yaparken paslaştığım düşüncelerin, akıl ve fikir erbablarını da isim olarak anmayı, kendime benimsediğim insanî vefa borcumuda yerine getirmeyi olmazsa olmasın kuralı olarak, insanî prensiplerimden sayarım.

LAKİN; sosyal media yazım curcunası içinde, farklı farklı düşün ve mantık dahilerin, tarih boyu ortaya koymuş oldukları düşüncelerin cımbızlanarak, kendi kirli ruhsal ve zihinsel algı körlüğü içinde deforme edilip; insani olmayan hırs, emel ve kirli ihtiraslarıyla donatıp; kendini, abuk sapuk fikir kirliliği düzleminde konuşturanlarda, bir hayli kalabalık toplulukların, varolduğu hepimizin malumudur.

Bunda ki amacın ne olduğunu sağlıklı her varlık takdir eder ki; kötülüklerin insanî harmoniyi ortaya çıkarmaktan ziyade, varlıkların kendi kendileriyle boğuşup, herkesi de kendi mutsuzlukları etrafında uğraştırmaktır. Mutsuz varlık siluetleri o kadar yoğun ki, doğal olarak böylesi bir fitne, fesat dedikodu ve şiddet eğilimli kazan, hep bu cüce insanımsılarla yoğunluk kazanmaktadır. Yani; çoğunluğun ilgi duyduğu yer, bir anlamda bokluğun olduğu yerlerdir.** Siz, bakmayın gerek ideolojik geleneklerde olsun ve gerekse dini geleneklerde olsun, ilk övünüp, sığındıkları yer, ’’…çoğunlukların peşlerinden gittikleriyle…’’ övünmelerine.

Robert Winston, The Human Mind/İnsan Beyni adlı yapıtta, bir hayli geniş kapsamlı çalışma arkadaşlarıyla, bedensel, beyinsel, zihinsel mutluluk ve mutsuzluk mekanizmanın işlevlerine dönük bilimsel çalışmaları dikkate alınıp, Eric Fromm, Willhelm Reich, Sigmund Freud, Carl Jung gibilerin psikoloji biliminde ki araştırma ve analizleriyle bütünleştirildiğinde, insanlarımızın içine saplandığı bu çıkmaz sokağa bir anlam ve de bunlara tanım bulmakta, insan pek zorlanmaz. Yazının devamını oku »

BİR BADİREDEN ÇIKARKEN, ÖZÜ BİR GÖRÜNÜMÜ FARKLI YENİ BİR FELAKETE YÖNELİŞİN SANCILARI BAĞLAMINDA Kİ, PROJELERE DAİR, SPİNOZA’NIN İZDÜŞÜMÜ…

15 02 2021

 
BİREY DÜZLEMİMDE Teolojik çalışmalarıma ve çıkarsamalarıma dönük, bu sosyal ortamlarda ’’İlk düşüncelerimi’’ ortaya sürdüğümde, hiç bir zaman kendileri olamamış aklı evvel tanıdık, dindar ve ateist avam/ahali takımı çevreler, ayak oyunlarıyla, ilgi merkezleri olma hevesleriyle, sefil beyinleriyle benim çıkarsamalarımla akıllarınca alay ettiklerini sandılar. Şimdi bakıyorsun hepsinin ilgi alanlarının sınırlarına dahil olduğunu görmek insana sevindirici gelmektedir. Lakin; üzücü yan bu konuda araştırıp, inceleyip, üretici olmaktan ziyade, bukelemun misali bir dönüşle konuya sarılmalarıdır. Doğal olarak bu da insana üzücü bir düşünce bırakmaktadır. Bu konuda daha üzücü bir durum halen inancını taşıdıkları ahali toplumun ilgisine nail olan şablon dinler ve ateist/teist sınırlar içinde yorum ve fikir ortaya sürmüş olmalarıdır. İşin ciddiyetinde ve samimiyetinde değiller. Bundandır içinde bulundukları vahim yıkıcı durum ve yüzleşilecek felaketli gelecekte hepimize, emellerimizin gerçeğiyle çıkarılacak hesabın sonuçlarına asla üzülmemek gerektiğine inanıyorum…

Yazının devamını oku »

YARATAN VE DİN ÜZERİNE KÜÇÜK BİR NOT:

14 02 2021
Antropomorfik dinsel yorumların izinde yapılan kurgular evrenin ve tabiatın gerçekleri karşısında elbetteki yetersiz kalıp, gülünç duruma düşüyor, ama; bu, insanımsı yaratıklara YARATAN Konusunda empoze edilen manipülasyondur.
Yaratanın fizik kanunları burada dikkat edilmez. Çünkü; idrak şuuru burada işlev görmez, YARATAN konusundaki ”idrak şuuru” burada tek bir algıya yönlendirilmiş ve bu algı beşer merkezli excentrisk yorumları ihtiva eder. Yani; İnsanımsı yorum ve kurgu YARATAN konusunda çıkmaz bir sokaka saplandığından mantık ve idrak konusunun dışına düşmüş ve dolayısıyla antropomorfik dinsel yorumlarla karşımıza çıkan ”Tanrısal” simülasyon, komedi trajedi arasında bir kırılma noktasını doğal olarak bünyesinde taşımaktadır.
Bu da, kurgusunu yapanlara bir cehennem sunuyor, ve tarih boyu yürütülen dinsel savaşlar işte bu cehenemin içeriğini oluşturmaktadır.
m.şerif şener
2015-Ekim-23

“YENİ KEMALİST RESTORASYON’’ TOPLUM MÜHENDİSLİK PROJELERİ,

14 02 2021
“YENİ KEMALİST RESTORASYON’’ TOPLUM MÜHENDİSLİK PROJELERİ, ‘’TÜRKİYE’’ VE KUZEY-BATI KÜRDİSTAN TOPRAKLARINA, 1987 İTALYA’DA Kİ PORSUK GİBİ KOKAN ‘’SİYASAL ARENASINA’’, BİR UMUT OLARAK ÇIKAN PORNO YILDIZI, İLONA STALLER CİCCİOLİNA’NIN BASİRETİNİ GÖSTERİP, KENDİLERİ DE UMUT OLABİLECEKLER Mİ..?
 
MALUMUNUZDUR, Gerçi malumunuz olmazsa da, an itibarıyla, bütün bu bilgileri, bildiğinizi iddia edebilirsiniz, artık. ‘’Türkiye’’ ve Kuzey Kürdistan toplumu ve yahut toplulukları olarak, öyle bir ‘’mükemmel toplum’’ ki, hem okumaktan nefret eder hale gelinmiş, hem de ‘’her şeyi bildiğini’’ iddia eder, bir pişkinlik içindedirler. Zira; yöneteniyle, yönetileniyle, toplum ve toplumlar; porsuk gibi kokan, bir kazanın içine, her zaman olduğu gibi kendini mahkum etmemiş midir..? Bütün bu gerçeklere rağmen insanımsı toplum olarak eski ve yeni prömiyer oyuncuları, bu kokuşmuşluklarının sorumluluklarından, ‘’dört nala kısrak gibi’’ kaçtıkları da bir gerçek. Neyse, geçelim bunları…
 
Kimdi bu İlona Staller CİCİOLİNA..?

Yazının devamını oku »

”ÖNCE KENDİNİ BUL”

13 09 2020

Mehmet Şerif Şener/// Başlığımızı,  Apollon’un Delfi Tapınağından aktardım. Her Ne kadar Hegel, bu gök kubbe altında her şey söylenmiş diye, pesimist/karamsar bir tablo çıkarıyorsa da yaşadığı/yaşadığımız dünyanın realitesi karşısında, kendi felsefesi de, ondan önceki saygın büyük düşünürlerin felsefesi üzerinde ilhamını ve yapı taşlarını inşa ettiğini teslim etmeliyiz.

Dolayısıyla; Biz canlılar çok balık hafızalı varlıklar olduğumuzdan, değişen tarih ve zaman dilimleri tünelinde unutulup yok olanları, her generasyon/nesilin emekleyerek tekrardan keşfetmesi, evrensel yaşamın bütünlüğü içinde bengü dönüş esprisinin kaçınılmaz durağıdır, maalesef.

Yazının devamını oku »

İBRAHİM GÜÇLÜ VE SELİM ÇÜRÜKKAYA ARASINDA Kİ TARTIŞMALARDA YAPILAN YORUM

21 04 2020

 Siyasi rehberler, öğretmenler ve akademisyenler de dahil olmak üzere birlikte siyasete başlayan Kenan Fani Doğan Resul Altınok, Mehmet Karasungur, Abdullah Ekinci yavaş yavaş Öcalan tarafından öldürülüyor. Koltuk sarsıldığında Selim’in itaati de renk değiştirdi. En acı verici kitabın ilk baskısında “Apos ayetleri” idam edildi çünkü Rasul “idam edildi”. PKK hatasını öldürmeye çalışan temkinli insanların motive edici tepkileri sonucunda, bu ifade sonraki sayılarda değişti.
Selim benim vatandaşımdır, ben her zaman onunla ilgilenirim, ama onunla ben ilgilenirim, ama politik olarak kabul etmiyorum ve desteklemiyorum. Eğer kimse bilmiyorsa, yazabilirim.Kek İbrahim’in yukarıda bahsettiği gibi ona “tilki” lakabını veren adam olarak söyledim ama o zamandan beri tanıdığımdan bahsetmekten kaçındım. Selim, başı PKK’nın nakışlı olarak biçimlendirmezse, Apo kurbanı olduğu için kendisine olan sempati de silinir. Yazdığım Kek İbrahim’in metninde bir zevkim var, bu anlayışı paylaşıyorum ve takip ediyorum.
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………….
Yazının devamını oku »

SELİM ÇÜRÜKKAYA İLE TARTIŞMA DEVAM EDİYOR…

21 04 2020

BAZI DOSTLAR, “SELİM ÇÜRÜKKAYA İLE TARTIŞMALAR NEDEN DEVAM EDİYOR?” DİYORLAR. BEN SELİM ÇÜRÜKKAYA’NIN ZİHNİYET DÜNYASI VE ZİHNİYET KOTLARIYLA İLGİLENİYORUM VE KRİTİĞE TABİ TUTUYORUM.

NE YAZIK Kİ KÜRT OKUMUŞLARININ ÇOĞUNDA VE SİYASİ SINIFIN BÜYÜK KESİMİNDE EGEMEN OLAN BU ZİHNİYET ÜZERİNDE DURMAMIZ VE SORGULAMAMIZ GEREKEN BİR ZİHNİYETTİR.

SELİM ÇÜRÜKKAYA İLE TANIŞMA VE İLİŞKİLERİMİZİN SERÜVENİ OKUNDUĞU ZAMAN TARTIŞMAMIZIN KİŞİSEL OLMADIĞI VE GİZLİ BİR NİYET TAŞINMADIĞI ANLAŞILACAKTIR.

(VII) ‘

Ben,

Onun ismini duyduktan sonra, Selim Çürükkaya’nın tabi olduğu “Apocu”, “Kürdistan devrimcileri”, “UKO’cular (Ulusal Kurtuluş ordusu)”. (Bu ismin Kürt ve Kürdistan kimliği yok. Bu isim THKO’dan esinlenerek kullanılan bir isim. Ayrıca daha paramileter çete konumundayken kendilerini ordu olarak tanımlamalarında haklıymışlar. Aslında kastettikleri arkalarındaki Türk Devleti ve ordusuymuş): Kürdistan Hareketinin lider kadrosuna, kadrolarına yönelik tehditlerine, zorbalıklarına ve cinayetlerine devam ettiler. Biz de hiçbir Kürd’ü, bu Paramiliter Grup içindeki Kürtleri bile öldürmeyi ve ortadan kaldırmayı düşünmeden yolumuza devam ettik.

Daha sonra Halep’ten Kürdistan’ın Batısındaki Kamışlıya Kürdistan Federe Devletine geçmek üzere birçok arkadaşımla yolculuk ederken, Kamışlı’lı olmayan bir hanım kızımızla yan yana oturduk. Sohbette Efrin’li olduğunu öğrendim. Konuşmamız biraz ilerleyince, Kürdistan Federe Devletine geçeceğini açıkladı. Konuşmalarımız ilerledikçe, ayrıca otobüste başka birkaç arkadaşının olduğunu da açıkladı. Ben o zaman onların o günlerde çok sözü edilen Apocu Meclis için gittiklerini anladım.

Otobüsler yemek ve ihtiyaç molası verdiler. Biz de iki otobüse dağılmıştık. Kalabalık sayılırdık. Baktım ki Apocular da kalabalık. O zaman Selim Çürükkaya’nın da Apocuların başında ve arasında olduğunu gördüm.

Bilindiği gibi o zaman Selim Çürükkaya, Apocuların Avrupa sorumlusuydu. Almanya’da kalıyordu. HEVGIRTIN-PDK’den Genel Başkan, bir kesim Meclis ve Yürütme kurulu üyelerimiz birbirlerini tanıyorlardı. Selim Çürükkaya ile o zaman şahsen karşılaşmış oldum. Ama ben yaman bir Apocu karşıtı olduğum ve onlar da beni düşman, ajan bildikleri için; Selim Çürükkaya bana selam bile vermedi. Genel Başkan Arkadaşımız Hemreş Reşo ve bir iki diğer Yürütme Kurulu üyemizle volta attılar ve sohbet ettiler. Yazının devamını oku »

MEHEMET ŞENER’İ ANLAMAMANIN FATURASI:

13 11 2019
Selim Çürükkaya:  1 Kasım 1991 yılında PKK’nın Merkez Komite Üyesi Mehmet Şener, Kamışlı kentinde öldürüldü. Önce onun öyküsünü kısaca anlatmam lazım. Mehmet Şener Batman doğumlu, Mersin Öğretmen Okulu mezunudur. 1977 ‘lerde Batman’da Kürdistan Devrimcileri Grubu’nun önderlerinden Mazlum Doğan ile tanışır. Onunla Kürdistan konusunda tartışır ve netecede anlaşırlar.
1978 yılında Lice’nin Fis Köyü’nde yapılan PKK birinci kongresine en genç delege olarak katılır. Daha sonra Batman bölge sorumlusu olur, ardından PKK Merkez komitesinde görev alır. 12 Eylül 1980 Askeri Cuntasından önce tutuklanarak Diyarbakır zindanına konulur.
Onun zindan hikayesi baştan sona kadar bir destandır. Polis soruşturmasında direnir. Cezaevinde örgüt içinde sorumluluk üstlenir. Zindanda işkence dönemi başlayınca, bu uygulamalara karşı strateji geliştirmede rol üstlenir, dışarıdaki aile fertlerinin tümünü, başta annesi, kız ve erkek kardeşlerini ikna ederek direnişe katar.

1981’lerde askeri cunta Türkiye’de ve Kürdistan’da herkesi susturmuştu. Anneler korkudan evlatlarına sahip çıkamıyordu. Parlamentonun kapısına kilit vurulmuştu. Siyasi partiler kapatılmıştı. İşçi sendikalarının liderleri tutuklanmıştı. Kürdistan şehirlerinde ve zindanlarda zulüm kol geziyordu. İşte böylesi bir ortamda Mehmet Şener Diyarbakır Zindanında zulme karşı direnenlerin ön saflarında ölüm orucuna yatmıştı. Dışarıda, yani cezaevleri kapısında direnen bir grup annenin başında ise Mehmet Şener’in annesi Saliha Şener vardı. Yani oğlu içerdeki direnişin başını çeken grubun içindeydi, annesi ise dışarıdaki direnişin başını çekiyordu.

Yazının devamını oku »

KÜRDİSTAN LİDERİ MISTAFA BARZANÎ’Yİ SAYGI VE SEVGİYLE ANIYORUZ.

5 03 2018

Var Olmanın Kurtuluş Kavgasında, Ulusunun Ve Halkının Ölümsüz Lideri Mistafa BARZANÎ’nin, Sefa-i Kabir’e Çekilişinin 41. Yılında Saygı Ve Sevgiyle Anıyoruz.
Kürt Halkı Ve Kürdistan’da Yaşayan Diğer Azınlık Halklar Her Zamankinden Daha Fazla Kendi Ulusal Değerlerine Sahip Çıkmalıdır. Tarih Kürdistan’lı Halklara Bu Konuda Görevine Sahip Çıkmasını Dayatıyor. Kırk Milyonu Aşkın Nufüsuyla Halk Olarak Varolmanın Yegane Çözümü Dünya Uluslarının Arasında Kürdistan Halklarının da Bağımsız Birleşik KÜRDİSTAN Ulusuna Sahip Olmalarıdır.

O, HALKININ MÜTEVAZİ GERÇEK LİDERİYDİ.

Vejin Bülten Redaksiyonu

 

 

 
 

Kürt Devleti mi, Kürdistan Devleti mi?

16 08 2017

İbrahim GÜÇLÜ/// Dünyada, devlet üzerine genel ve özel tartışmalar eskiye dayanır. Bütün milletler, devlet üzerine tartışmalar yapmışlardır. Asıl olarak da milletlerin aydınları bu konuda kafa yormuşlardır. Bütün bunlara rağmen, devlet tanımı üzerinde de tam bir anlaşma yoktur. Bu nedenle, birçok devlet tezleri ve teorileri vardır.

“Franz Oppenheimer “hareketli çoban toplumların yerleşik tarımcı toplumları yenilgiye uğratıp haraç almalarını ve bu haraca araç olarak da devlet adlı örgütü oluşturduklarını” söyler. Platon, “birlikte yaşama zorunluluğundan doğan”, Aristoteles “doğal bir oluşum”, Ancillon dil, gibi iletişim ve toplumsallıktan doğan, Hobbes herkesin herkese karşı savaşını sona erdirmek için ortaya çıkan, Rousseau, Spinoza ve Locke da toplum sözleşmesinin sonucu, Fichte saf insan amacının yüce aracı, Schelling mutlak olan, Hegel de tözel irade olarak ahlaksal tin, Cicero ise hukukun sonucu olarak betimlenir, der.”

Kürdistan’da milli kurtuluş ve özgürlük hareketi de, Kürdistan’ın bağımsızlığını ve halkımızın özgürlüğünü amaç edindiği günden itibaren, “devletin kimin devleti” olacağı tartışması yukarıda sıraladığım tezler kadar incelikli olmazsa da, hep yapmıştır.

Kürdistan’da devlet üzerine tartışmalar, Kürdistan’ın her parçasından nitelik olarak aynı olmasına rağmen farklı özellikler taşıdığı boyutlar da vardır. Genel anlamda ve nitelik olarak devlet tanımı konusunda iki yaklaşım ve bakış açısı vardır.

Kürdistan Devleti’ne ideolojik sol yaklaşım içinde olanların bakış açısına göre, devlet ya burjuvazinin ya da emekçilerin devleti olur. Başka bir deyimle, devlet ya burjuva diktatörlüğüdür ya proletarya (işçi) ve müttefiki olan emekçilerin diktatörlüğüdür.

Bu ideolojik yaklaşım, işçi sınıfı ve müttefikleri olarak tanımlananların dışındakileri, devletin dışına iten, devletin sahibi olmaktan çıkaran ve devlete yabancılaştıran bir görüştür. Bu görüş bu niteliğinde dolayı, bütün sınıf ve tabakaların, bütün toplumsal kesimlerin, milli kurtuluş ve özgürlük mücadelesine katılımını da sınırlandırıcı bir karakter taşımaktadır.
Kürdistan’da ikinci devlet tanımı ve yaklaşımı, devleti, Kürdistan’da yaşayan her vatandaşın, Kürdistan’da yaşayan Kürt milletinin, Kürdistan’da yaşayan ulusal ve dini azınlıkların, Kürdistan’da yaşayan tüm sınıf ve tabakaların, Kürdistan’da farklı düşüncelere sahip olan herkesin devleti kabul etmektedir.

Kürtlerin bu bakış ve yaklaşımı, devlet tanımında kapsayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu tanım hem millet tanımına, hem milletin devleti tanımına, hem de milli uzlaşmacılığa, adaletli ve eşitlikçiliğe de uygun ulusal ve nasyonalist bir devlet tanımıdır. Yazının devamını oku »

BABAM, BEN VE ‘’MU-ATLANTİS MEDENİYETLERİ’’

15 08 2017

M. Şerif ŞENER/// YÜCE RAB’imizin bize bağışladığı bu GÜNEŞ’li Aydınlık gününe ve gelecek günlerine şükürler olsun, deyip sabahımı bu kısa açıklamayla açayım; sizinde takdir edeceğiniz gibi İnter-Net ve bu eksende oluşan sosyal mediya iletişim ve tartışma ağları, çok değerli insanî emeklerle bize sunulan nimet ve bir bilgi, elde etme ağıdır. Önemli olan, bu evrensel teknik boyutlu kütüphanede hangi konulara eğilim göstermemizdir.

Eskiden kütüphanelerden insanın araştırdığı konular şimdi elimizin altında, hiç kimsenin minnetine muhtaç olmadan, araştırıp, okuyup bulma imkanına kavuştuğu bir lüksün içinde, her türlü bilgi bolluğu önümüzde durmaktadır.

İşte, bende bu lüksün içinde elde ettiğim izlenim ve araştırmalarımın kimi noktalarını Kürt dili ve tarihiyle ilgilenen insanlarımızın ilgisine sunmayı hep düşündüm,  ama; YÜCE RAB’imin takdiriyle bugüne inşallah nasip olacak konuyu bizi izleyen kardeşlerime sunayım.

Söylediğim gibi ne özel bir tarih bilimiyle nede bir bilişsel (Linguistik) bilimle özel bir ilgim yoktur. Daha önce kimi yazılarımda da belirttiğim gibi, benim ilgi alanımın objesinde, edebiyat çalışmalarına eğilim duyan, ama; edebiyat çalışmalarımın vesilesiyle bilimin her dalıyla ihtiyaç duyduğum kadarıyla ilgilendiğimi söyleyebilirim.

Tabi; daha önce yazmış olduğum bir roman çalışmamda teoloji, psikoloji tarih ve felsefe ağırlıklı betimlemelerimin öne çıkması, kimi sivri akıllı insanlarımın -sözüm ona-  yergilerine maruz kaldım.

İnsanımsı dünyanın yergilerine fazla kafa taktığım yok, fazla önemli de değil insanımsı dünyanın yergileri, benim için ve tasarladığım hedeflerim için.

Kendi kendileriyle alay konusu olan kimi sivri akıllı kahve ve sokak laklakçı ”entel eleştirmenler” benim ilk roman çalışmamı okuduklarında ” Yahu Şerif senin romanın psikolojimidir, felsefemidir……” deyip laflarını uzatınca kahkahalarını da, esirgemiyordular. Tabi bunların arasında ağırlıkta sözüm ona ”siyasetçi”, hatta ”romancı” yazarlarımızda vardı. Yazının devamını oku »

Düzensizliğin Dahisi: Ludwig Boltzmann

10 05 2017

“Bütün hayatımı anlamlandıran bu amaç uğruna hiç bir  fedakarlık çok yüksek sayılmaz”.

Boltzmann işte böyle bir camiada mücadele veren bir isimdi. Boltzmann, hayatının son yıllarında hiç bir araştırma yapmadı. Dönüp dolaşıp aynı vurguyu yapan, aynı konsepti işleyen kitaplar yazmıştı. 1906’da karısı ve kızıyla buraya, Duino’ya tatile geldi. Yorgun ve moralsiz, düşünceleri halen kabul görmemiş,  eşi ve çocuğu yürüyüşteyken arkasında hiç bir açıklama notu bırakmadan, kendini astı.

Bu konuda birazda bilimsel çalışmalarına bakmak yerinde olacaktır.

 


İsmail Çelik – Sibel Çağlar/// Ludwig Boltzmann tüm dünyayı atomların ve moleküllerin var olduğuna ikna etmeye çalıştı ama başaramadı. Ve bu bir biçimde onun sonunu da hazırladı…

1844 yılında Viyana’da dünyaya gelen Boltzmann eğitiminin bir bölümünü evde aldı, güzel bir çocukluk geçirdi aslında, babası orta gelirli bir vergi memuru, annesi ise zengin bir ailenin kızıydı. Matematiğe, fiziğe özel bir ilgi duymasına rağmen günlerini tamamen bilime adamış değildi o sıralarda. Müzikle ilgileniyor ve arada da piyano çalıyordu. Üniversite için Viyana Üniversitesine kaydolan Boltzmann’ın burada çok değerli iki hocası oldu: Josef Loschmidt ve Josef Stefan

1859’da babasının ölümüyle sarsılan Boltzmann, radyan ısı ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi deneysel olarak ortaya koyan genç bilimci Josef Stefan ile kurduğu dostluk sayesinde Maxwell’in çalışmalarıyla tanıştı. Bir önceki yıl yardımcı doçent olan Boltzmann 1869’da ders verme hakkı olan ‘venia legendi’ ile ödüllendirdi. İki yıl sonrada Graz’da matematiksel fizik profesörlüğüne getirildi, birkaç yıl sonrada Boltzmann kendi adıyla anılan ünlü denklemi (Gaz Moleküllerinin Dengesi Üzerine İleri Araştırmalar) makalesinde yayınladı. Yazının devamını oku »

Carl Jung: Sembolleri Çözmeye Adanan Bir Hayat

10 05 2017

Carl Jung, Freud’un ve yine ünlü bir psikolog olan Adler’in, insani dürtüleri yalnızca cinsellik ve güce tapınma içgüdülerinin bir sonucu olarak izah etmelerine karşı çıkmakta, bu yaklaşımı insan ruhundaki karmaşanın basite indirgenmesi olarak değerlendirmektedir. Buna karşın Freud da kendi tebaası gibi gördüğü bu genç adamın farklı fikirler ortaya atmasını, psikoloji biliminde önemsenmeyen arketiplere gereğinden fazla değer vermesini kendi otoritesine bir başkaldırı olarak algılar.

“Bir şeyi kabul edene kadar onu değiştiremeyiz. Suçlamak özgürleştirmez, tahakküm eder.”

Jung ve Freud’un fikri birliktelikleri 1912 yılında sona erer. O günlerde psikoloji biliminin tanrısıymış gibi tapılan bir efsane, yani Freud tarafından aforoz edilen Carl, dostlarının kendine yüz çevirdiğini ve akademik çevrelerde tek başına kaldığını fark ettiğinde uzun bir depresyon sürecine girecektir.


Hasan Saraç/// “Bilinçaltı ürkütücü bir canavar değildir. Doğal bir organizmadır. Ancak bilinçli davranışımız işe yaramaz duruma girdiğinde tehlikeli olabilir. Kendimizi baskı altına aldıkça bilinçaltının tehlikelerine kendimizi maruz bırakmış oluruz”

“Kendime hayretle, hayal kırıklığıyla, hoşnutlukla bakıyorum. Kederliyim, bunalımdayım, coşkuluyum. Ben bunların hepsiyim aynı anda, ama toplayıp da sonucunu bulamam. Nihai değer veya değersizliği belirleme yeteneğine sahip değilim; kendim ve hayatım hakkında hiçbir yargım yok. Tamamen emin olduğum hiçbir şey yok. Hiçbir şey hakkında hiçbir kesin kanaatim yok. Yalnızca doğduğumu, varolduğumu biliyorum ve bana öyle geliyor ki bir şekilde taşınıp getirilmişim buraya. Bilmediğim bir şeyin temeli üzerinde yaşıyorum.”

İsviçre’nin kuzeyinde, Almanya sınırına yakın küçük bir köyde 1875 yılının yirmi altı Haziran günü bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Prostestan bir papaz olan Paul Jung ve eşi Emilie Preiswerk ona Carl Gustav adını verirler. Carl dört yaşındayken aile Basel kentine taşınır. Henüz yedi yaşındayken babasından Latince dersleri almaya başlayan Carl, öğrencilik hayatından hoşlanmasa da derslerinde başarılı bir öğrencidir. Yazının devamını oku »

28 Devlet Bağımsız Kürdistan’ı Tanımayacak…

24 03 2017

İsrail’in bu büyük askeri ve politik başarısının tek nedeni, Musevilerin birbirlerine tutkunluğudur, vatanlarına bağlılıklarıdır. Milli duygularının yüksekliğidir. Bunu, “Amerikan emperyalizminin işidir, yardımıdır…” diye açıklamak, çok ucuz bir değerlendirmedir. Burada, Kürdlere, “birbiriniz seviniz, birlik, beraberlik olsun, Irak’ı, Suriye’yi, İran’ı, Türkiye’yi sevmekten çok birbirinizi seviniz…” demenin hiçbir anlamı yoktur. Yararı da yoktur. Ama, Kürdlerin,  şu konuda, kendilerini sorgulamaları gerekir. “İsrail’de, Musevilerde olan bu nitelikler bizde neden yok?” “50 milyonu aşkın Kürdün, uluslar arası kurumlarda, neden adı bile yok, temsilcisi bile yok…” Bu, yüksek Kürd bilinciyle ilgili bir durumdur.

Bu konuda, kendilerini sorgulamaya başlayan Kürdler zaaflarından da arınmaya başlarlar.

Devlet gündeme geldiği zaman, PKK/KCK, “devlet kötüdür, gericiliktir, bu işlerin zamanı geçmiştir” diyor. YNK/Goran da, “zamanı gelmedi” diyor, öteliyor. “Alt yapımızı tamamlayalım, ekonomimizi güçlendirelim, ondan sonra düşünürüz…” diyor. Bu iki düşüncenin birbirine zıt olduğu açıktır. Ama, Kürd/Kürdistan karşıtlığında, Kürdistan’ı müştereken yöneten devletlerin çıkarlarının savunulmasında beraber hareket etmiş oluyorlar.


İsmail BEŞİKÇİ/// 22 Ağustos 2016 tarihinde birçok Kürt sitesinde Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden Mele Baxtiyar’ın bir açıklaması yayımlandı. Bu açıklamada, Mele Baxtiyar, özetle, “28 devlet bağımsız Kürdistan’ı tanımayacak” diyor. Mele Baxtiyar, bağımsızlığın Kürdlerin doğal hakkı olduğunu da dile getiriyor ama bu açıklamada vurgu “tanınmama” üzerine yapılıyor.

Bu açıklamanı, bende yarattığı duyguları ve düşünceleri dile getirmek istiyorum. Filistinli Arapların İsrail’le mücadelesinde, mücadelenin yükseldiği dönemlerde, bu tür açıklamalar yapılırdı. Ama bu açılamalar hep tanıma üzerinden yapılırdı. ‘Tanımama’ değil, ’tanıma’ üzerinden yapılırdı. “Basra Körfezi’nden Fas’a kadar bütün Arap devletleri Filistin’i tanıyacak”, “İslam Konferansı’na üye devletler Filistin’i tanıyacak”, “Dünyada şu kadar devlet Filistin’i tanıyacak”… “Falanca devletin de Filistin’i tanıyacağı söyleniyor.”

Yakın zamanda, gerçekleşen, Kosova, Makedonya, Karadağ gibi devletler için de bu tür açıklamalar yapılırdı. Ama açıklamalar da hep ‘tanıma’ üzerinden yapılırdı. “Avrupa Birliği üyeleri Kosova’yı tanıyacak”, “Avrupa devletleri Makedonya’yı tanıyacak” vs.

Filistinli Araplar’ın, Kosova’nın, ve Makedonya’nın bağımsızlığı konusunda  Türkiye’de de, gerek solda, gerek sağda yer alan kişiler, kurumlar bildiriler yayımlardı. Bunlarda da hep ‘tanıma’ya vurgu yapılırdı.

Gerek Güney Kürdistan’da, gerek Kuzey Kürdistan’da, Kürdler de, Filistin’in bağımsızlığı ve tanınmasıyla çok açıklamalar yaptılar. Yazının devamını oku »

Kuzey-Kürdistan’lı Bireylerin Obsesif-Kompülsif bozukluğu

17 03 2017

Kuzey Kürdistan’da bu gün gerek genel siyasi panoramaya ve gerekse günlük yaşamdaki devinime bakıldığında her hangi bir siyasi statü elde etmenin imkanı yok gibidir.
Kuzey Kürdistanın bazı şehirlerinde uygulanan HENDEK siyaseti ile Halk tamamı ile Kürd sorunundan soğumuştur.
Bir kaç elit kesimin dışında kalan kitleler günlük yaşamlarını sabah 8 akşam 5 şeklinde
düzenleyerek uygulanan olağanüstü halden bile memnun görünerek adeta durumun böyle devam etmesini istemektedir.

Batman,Diyarbakır,Mardin ve ilçelerini her hafta eksiksiz olarak dolaştığımda bu havayı teneffüs ediyorum.
Olağan üstü bir durum ile karşılaşmamaktayım.
Tek olağan üstü durum, devletin olağan egemenliğidir.
Bu durumdan bir siyasi statü çıkarmak imkansızdan da ötedir.
Ayrıca kendine Kürd ”yurdseveri”diyen ve bir arkadaşımın deyimi ile üstü Bypass altı Prostat ihtiyar heyeti bir araya gelip ”KDP birlik inisiyatifi” adı altında Referandumda EVET çağrısı yaparak,kırıntı halinde kalmış bir miktar Kürd onurunu da ayaklar altına almaya çalıştıysa da bunu dikkate alan her hangi bir kimsenin olacağını sanmıyorum.

 Süleyman Güney///
Kuzey Kürdistan’da Kürdler adına hiç bir ciddi kazanım yok iken, Sayın Mesut Barzani hangi kazanıma sahip çıkmak için Türkiye Cumhuriyeti ile polemiğe girsin?
Sayın Barzani’nin Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisi devletler arası ilişkiler bazında ele alınmalı ve milli menfaatler gözetilerek yorumlanmalı.
Bu aralar Sayın Mesut Barzani, bazı çevreler tarafından Türkiye ile dirsek temasında olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ”kanka”olduğu şeklinde eleştiriler ile adeta suçlu konumuna oturtulmaktadır.
Ama Sayın Mesut Barzani kendi bölgesinin selameti ve Güney Kürdistan’daki kazanımlara ivme kazandırmak maksadı ile gerekirse şeytanla bile işbirliği yapma hakkına sahiptir.
Eğer Sayın Mesut Barzani, ABD ile birlikte Batı Kürdistan’ı Güney Kürdistan ile birleştirerek mini bir Kürdistan kurmak gibi bir ajandaya sahip ise, kendini Kürd hisseden herkesin bu ”gizli” planı desteklemesi gerekmektedir.
Zaten Kürdistanlı devrimciler, sosyalistler, milliyetçiler bu amaçla yola çıkmadılar mı?
Kürdistanı yada minisini kimin kuracağı önemli mi?
Kürd dünyada insanca yaşamanın kriterlerini bir devlet sahibi olmakla elde etmeyecek mi?
Kürd bir devlet sahibi olmakla kendini güvende his etmeyecek mi?
O halde Kürdistanı hangi parçada kim özgürleştirecek ise ona destek sunmak gerekmez mi?
İşte Sayın Mesut Barzani’nin Kürdistan uğruna engel tanımaması gerektiği de bu sebeple zorunludur. Yazının devamını oku »

General Rawan İdris Barzani’den, İnsanımsı Varlıklara Sağduyu Çağrısı

9 03 2017

14 yaşında her şeyi terk edip halkı için eline silah alan ve 69 yaşında hala cephede olan, hayati boyunca herhangi bir Kürd parti veya kurumu hakkında olumsuz bir söz dahi söylemeyen, tek hayali ve amacı Bağımsız Kürdistan olan Amcam, Önderim bin canım olsa uğrunda feda edeceğim, Sayın Mesud Barzani’ye yüzlerce kez hakaret ve iftira ettiler yine sustuk.

Biz yüzyıldır düşman ile savaşıyoruz ama mertçe savaşıyoruz. Ne zaman masaya otursak düşmanımızdan bile saygı gördük. Çünkü sözümüz ve icraatımız hep bir oldu. Barzani ailesi’nin 13850 Şehidi var. Ona rağmen, ne Kürdlerin nede başka bir ırkın bilerek öldürdüğümüz tek çocuk ve kadını yoktur.


Rawan İdris BARZANÎ/// Büyük Dedem Şêx Abdulselam dar ağacından can verirken, Dedeleri Çanakkale’de Türkler için ölenler bugün bize Türk ortağı diyorlar. 1947 de, İran’in Kuşatmasi ile 1500 çocuğumuz açlıktan ölürken, Iran ile kol kola olanlar bize iranci diyorlar. Dedem Mele Mustafa 57 yılını dört parça Kürdistan için dağlarda harcarken bize ağa dediler

General Rawan İdris Barzani’den çarpıcı açıklamalar

Büyük Dedem Şêx Abdulselam dar ağacından can verirken, Dedeleri Çanakkale’de Türkler için ölenler bugün bize Türk ortağı diyorlar.

1947 de, Iran’in Kuşatmasi ile 1500 çocuğumuz açlıktan ölürken, Iran ile kol kola olanlar bize İrancı diyorlar.

Dedem Mele Mustafa 57 yılını dört parça Kürdistan için dağlarda harcarken bize ağa dediler, 1983 yılında, 8 bin Barzani’yi Saddam diri diri toprağa gömerken, ona ya seyid deyip saygıya duranlar. utanmadan bize Saddam’ın tankı ile Kürdlere saldırdınız dediler.

14 yaşında her şeyi terk edip halkı için eline silah alan ve 69 yaşında hala cephede olan, hayati boyunca herhangi bir Kürd parti veya kurumu hakkında olumsuz bir söz dahi söylemeyen, tek hayali ve amacı Bağımsız Kürdistan olan Amcam, Önderim bin canım olsa uğrunda feda edeceğim, Sayın Mesud Barzani’ye yüzlerce kez hakaret ve iftira ettiler yine sustuk.

Biz yüzyıldır düşman ile savaşıyoruz ama mertçe savaşıyoruz. Ne zaman masaya otursak düşmanımızdan bile saygı gördük. Çünkü sözümüz ve icraatımız hep bir oldu. Barzani ailesi’nin 13850 Şehidi var. Ona rağmen, ne Kürdlerin nede başka bir ırkın bilerek öldürdüğümüz tek çocuk ve kadını yoktur. Yazının devamını oku »

Beşikçi: Bağımsızlığı ertelemek sakıncalıdır

10 02 2017

Kürd siyasetine yönelik eleştirileri ile tartışma konusu olan Sosyolog Yazar İsmail Beşikçi, kendisine yönelik eleştiriler, PKK’nin ulusal kongre girişimleri, Güney’deki bağımsızlık girişimleri konusunda IMP’nin sorularını yanıtladı.

IMPNews – Son zamanlarda Kürd siyasetine yönelik eleştirileri ile tartışma konusu olan Sosyolog Yazar İsmail Beşikçi, kendisine yönelik eleştiriler, PKK’nin ulusal kongre girişimleri, Güney’deki bağımsızlık girişimleri konusunda IMP’nin sorularını yanıtladı. Beşikçi kendisine yönelik eleştirileri ve kimilerinin de bunu engelemeye çalışarak eleştiri sahiplerini suçlamasının kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek, eleştiri sahiplerinin de eleştirilebileceğini vurguladı. Beşikçi’ye göre, “ifade özgürlüğü, eleştirel düşünce ve özgür eleştiriyi savunmak vazgeçilmez olmalıdır.”

( VEJİN Yazılarını oku, okut sosyal media tartışma platformlarında paylaş…)


a405b1a1-bb2c-4c3e-86e0-4bdfa8ae9fcdPKK’nin ulusal kongre talep etmesinin yanlış olduğunu ifade eden Beşikçi, PKK’nin, Kürdlerle değil, daha çok Türk soluyla ortaklık kurmaya çalıştığını, Kürd örgütleriyle değil, Irak, Suriye, İran gibi devletlerle daha sıcak ilişkiler içinde olduğunu savunarak, Kürd siyasetinde temel konularda bir birliktelik yoksa ulusal kongre düzenlemenin anlamsız olduğunu söyledi.

Beşikçi, Güney Kürdistan’da bağımsızlık konusunun sürekli ertelenmesini de eleştirerek, “bu konunun durmadan ertelenmesi kanımca sakıncalıdır. Bütün elverişli koşulların bir araya gelmesi mümkün olmayabilir” diyor. Bağımsızlık yolunun bir an evvel açılmasında yarar olduğunu ifade eden Beşikçi, bu sürecin risk içerebileceğini ancak bunun da göğüslenmesi gerektiğini ifade etti.

– Kürd aydınlarının bir kısmı sizin görüşlerinizi bir tür turnasol olarak kabul ediyor. Size yönelik eleştiriler sonrasında tartışmalar başlıyor. Bu sizi rahatsız ediyor mu, bu durum neden böyle?

İfade özgürlüğünü, eleştirel düşünceyi, özgür eleştiriyi savunmak vazgeçilmez olmalıdır. İnsanlar, herhangi bir konuda kendileri düşünmelidir. İnsanlar, başkasının düşüncesiyle hareket etmek kolaycılığına kapılmamalıdır. Olaylara, düşüncelere eleştirel bakmak önemlidir. Bağırıp çağırmak eleştiri değildir. Yazının devamını oku »

Sakine’nin Sırrı Çözüldü

26 01 2017

“Ömer Güney PKK nin kadro eğitimini görmüştür, sürekli “Biji Apo” diye sakinenin_sirri_cozuldu_h231bağırmıştır. Dış ilşkilerde, yani PKK nin diplomasi komitesinde görevlidir. Qandil’ e kurye olarak gidip gelmiştir. Altında hem örgütün arabası, hemde Kurdistan takma adı kullanan kızı vardı. Sakine kendi banka cüzdanını ona verecek kadar güveniyordur. Remzi Kartal: “Bizim ondan hiç bir şüphemiz yoktur” demiştir katil hakkında. Ve örgütün tümü, Güney hakkınında susukundur. Güney ne kadar örgütün adamıysa, o kadar da MİT in adamıdır. Böyle ortak adamların sayısı nerdeyse belirsizdir örgüt içinde!”

( VEJİN Yazılarını oku, okut sosyal media tartışma platformlarında paylaş…)


selimSelim Çürükkaya /// Sakine Cansız ve arkadaşlarının ölümü üzerinden tam olarak bir yıldan fazla zaman geçti.

Olayın üzerindeki sis perdesi, kalktı gibi.

Ben, olay olur olmaz tepkilere bakmış, gazete manşetlerine göz atmış, koro halinde tekrarlanan:

“Tarihi bir süreç başlıyor, dış güçler bu tarihi süreci boşa çıkarmak için Paris katliamını gerçekleştirdi” nakaratına inanmamış ve şu tespiti yapmıştım.

Paris katliamını, sürece karşı olan dış güçler değil, süreci başlatan iç güçler yaptı.ladda-ned

Kimlerdi bu iç güçler?

Türk Milli İstihabarat Teşkilatı ve KCK !

Hatta olayın olduğu gün, bir arkadaşımla yaptığım telefon görüşmesinde , Sana göre kimler, ne için vurdular Sakine’yi soruma, arkadaşım şu net yanıtı vermişti:

„Sakine’ nin ne için ve kimler tarafından vurulduğunu iki kişi tam olarak biliyor: Hakan Fidan ve  Abdullah Öcalan“ Yazının devamını oku »

MESUD BARZANİ VE ULUSLAŞMA TEMASINDA MAKYAVELLİ’Yİ DÜŞÜNMENİN NOTLARI- 2. Not

25 01 2017

Bireye tapma kültü sadece bizim gibi şemanist toplumlarda, insanların karşısına çıkan bir fenomen değil. Dünyamızın acı tarihi bu tür trajedilerle örüldüğüne hale de tanık olmaktayız. Ne varki, bu  bir çok toplumda çok dejenere bir boyut kazanarak, toplumlara çok trajedik sonuçlar yaşattırmıştır. Bu bağlamda şu noktanın altını kalın çizmek gerekir: önderlik sorunu, bireye tapma kültü değildir. Bu sorunları iyice ayrıştırıp idrak etmek gerekir.

( VEJİN Yazılarını oku, okut sosyal media tartışma platformlarında paylaş…)


10450898_10203979117071583_6796647595036589304_nM. Şerif ŞENER/// İkinci Notuma bir anıyla başlayayım;  facebook’un bireye ait logosunda paylaştığım, yanda ki fotoğrafta,  benim, Mehemed Cahid Şener Abimle varolan bir tek resmimdir, elindeki kitap Antonio GRAMSCİ’nin  Modern PRENS adlı yapıttır.

Neden Gramsci?  Haksızlık yapmış olmayayım, ama; sanmıyorum ki, hiç kimse Gramsci kadar, Makyavelli’nin tezlerinin üzerinde durmuş ve kafa yormuş olsun, bu vesileyle,  konumuzu Gramsci’ylede zenginletmek yararlı olacaktır.

Yıl 1991’di Şener Abimle bu konular üzerinde yoğunlaşmış, tartışmıştık. Elimde Makyavelli’nin Fursten/Prens adlı Türkçe versiyonu yoktu. Ben Prens’i İsveçe’den okumuştum. Ama, Makyavelli’nin tezleriyle ilintili Türkçe varolan tek bir kitabım, çok ağır faşist İtalya’nın cezaevi koşullarında da olsa, Gramsci’nin yazmış olduğu bu Modern PRENS adlı kitap ve bu kitabın konularına referans olabilecek daha önce, hafızam beni yanıltmıyorsa sanırım  1982’de, Sosyalist Vatan Partisi’nin, Şam’da bize bıraktığı evin kitaplığında, yine Gramsci’ye ait olan ’’Cezaevinden Çocuklarıma mektuplar ’’ başlığıyla derlenen, çok ağır ve gizlilik içinde yazmış olduğu yazıların hafıza referansında kalanlardı. Yazının devamını oku »

KARARLILARIN KILAVUZU

18 01 2017

Spinoza’ya göre ise, ‘gerçek’ din, ‘gerçek’ bilimle çelişki içinde olamazdı. Görünen çelişkiyi, akıl çözebilirdi.

Spinoza ile Maimonides, düşünen insanın önünde iki farklı model, iki alternatif ‘paradigma’ olarak duruyor:

İstersek, Maimonides gibi, bilimsel gerçeği dinlerde arayabiliriz…

Ya da Spinoza gibi, dinsel gerçeği bilimlerde arayabiliriz…

                         Δ          ⊕             ∇

( VEJİN Yazılarını oku, okut sosyal media tartışma platformlarında paylaş…)


b_18012017adianpo4zhbjn38qfdd2u9tikŞALOM //// MAİMONİDES, Yahudilerin ‘itaat özürlü’ ve ‘isyankâr’ olduğunu söylemek isteyenler, şu söze bayılırlar: “İki Yahudi’nin olduğu yerde üç kanaat vardır.”

Keşke bu söz doğru olsaydı… Yani keşke insanlar yerleşik kanaatlerine ‘bir de başka açıdan’ bakma ustalığını gösterebilselerdi… Belki böylece, kulaktan dolma kanaatleri bilgiye dönüşebilirdi.

Oysa herkes kendi peşin fikir ve önyargılarını gerçeğin ta kendisi sandığı için, kimsenin ‘aykırı’ fikirleri dinlemeye gönlü yok… Sunulan fikrin doğruluğu kimsenin umurunda değil. İlgilendiren husus, kimin söylemiş olduğu: “Bizden biri mi, ötekilerden mi?”

Nadiren, Maimonides gibi, birbirlerinden çok farklı görüşlere hitap edebilen bir düşünür çıkıyor. ‘Bizim görüşü’ destekleyen söylemi o kadar cazip ki, o kısmına sahip çıkıyor, ‘gerisini’ görmezden geliyoruz.

Ya da Spinoza gibi biri, söylediğini öylesine bir titizlik ve kesinlikle kanıtlıyor ki, bize iki seçenek kalıyor: Öğretiyi kabul etmek… Ya da aklımızı susturmak.

Bu olağanüstü insanları, olağanüstü koşullar yaratıyor. Maimonides’in -ve çoğumuzun atasının- yaşadığı XII. yüzyıl Sefarad’ında1 ‘olağanüstü koşul’ şuydu: Dünyanın ‘parlayan yıldızı’ İspanya’da Yahudi aydınlar, Arap ve Yunan felsefe ve bilimleri ile tanışmışlar ve büyük hayranlık duymuşlardı.

O güne kadar aldıkları geleneksel öğrenimin, Aristo ve İbn Rüşt gibi büyük filozofların öğretileri yanında biraz sığ kaldığını görmüşler, sıkıntılı bir ikileme düşmüşlerdi: Yazının devamını oku »

MESUD BARZANİ VE ULUSLAŞMA TEMASINDA MAKYAVELLİ’Yİ DÜŞÜNMENİN NOTLARI

17 01 2017

NOTLARIMIN İlk  bölümünü  burada bitirirken, okurlarımla şu notu paylaşmanın ihtiyacını hissediyorum.  Ben kendi adıma hiç bir zaman siyasal konular konusunda, popülist siyasal bir sima kazanma niyetim olmadı/olmayacak, bu tür algı yaratmaya asla ilgi bile duymam. Bütün bu kaprisliklerin, komplekslerin, niyetlerin kendini insanî erdem olma formatına yöneltmeye eğilimi olmayan, insan olmaya ilgisiz olan, insanımsı eğilimler ve hastalıklar olarak görürüm.

( VEJİN Yazılarını oku, okut sosyal media tartışma platformlarında paylaş…)


 Not:  1


ben 3M. Şerif ŞENER///
 BU SON BİR HAFTA’da Sosyal mediada iki değerli insanımız  iki önemli temaya işaret ettiler. Bunlardan bir tanesi Hasan H. YILDIRIM Arkadaş’ın Kendi Facebook sayfasında  paylaştığı  Di  Niccolo Machiavelli’ye ait  özdeyiş alıntısıydı.  Diğeri; Fadil ÖZÇELİK’in kendi Facebook sayfasında yazdığı ’’Barzani ve Barzani karşıtlarının arasındaki çelişki ve çatışmalar…’’ yazılarıydı. Her iki değerli insanımızında dikkat çektiği tema çok önemlidir, bireysel olarak biz Kürdistan’lı Halkların okur yazar insanlarının sağlıklı bir insan olma ve nasıl bir uluslaşma yaratma sürecine toplumumuzu sevk etmemiz için, bilgi birikimizle topluma katkı sunmak istiyorsak ve istiyorlarsa, hakikatten Makyavelli ve onun insanlığa sunduğu sosyal ve siyasal felsefesinin üzerinde durmaları, biz Kürdistan’lı halklar için değer arzetmektedir. Bu değerli mesud-barzani-masud-barzanifilosofun, felsefesi kadar daha bir çok, felsefe, bilim ve teoloji dalında, insanlığa büyük hizmetler yapmış akıl ve zeka dahilerinin değerli felsefelerini kullaktan dinlemeden ziyade kendi eserlerinden okuyup idrak etmek, bizim gibi sömürgecilik statüsüyle köleleştirilen halklar için çok önemlidir. Çünkü, bizim toplumumuzun insanları sadece bir hayvan gibi üretime sevk edilen ve üretim dışındaki zaman zarfınıda, kahve meyhane köşelerinde, inter-net başlarında didişme, dedikodu, yalan dolan algılar üreterek birbirleriyle boğuşmaktan başka hiç bir meşgülü olmayan insanımsı manzaralara mahkum edilmiştir.

Ya da bu sömürgecilik statüye iyi ve insani niyetleriyle başkaldıran Kürdistan’lı Halkların değerli evladlarının  yarattığı ulusal kurtuluş savaşının değerleri üzerinde kendi bireysel zevk, hırs ve kirli machiavelli-e1426169271817ihtirasları uğruna manipüle edilen onbinlerce ana kuzusu gençlerin heder edildiği, yeri geldiğinde ’’…hepsinin üzerine bir kalem çekiyoruz.’’, ’’…Benim sizden istediğim sadece Apo, sen bu görevini iyi yapıyorsun’’ söylemlerinden öte sonuçlara yol açmıyan sömürgecilik statüsünün, zamana uygunluk arz eden çözüm önerilerinden başka hiç bir içeriği ve değeri olmayan önergelerin, ’’Barış, Kardeşlik, çözüm  dialoglarının’’ bize sunulan manzaralarıdır.

Bütün bu manzaralarda ulusal, siyasal, sosyal sömürgecilik statüsünün sorunlarına ilişkin, sağlıklı çözümüne  dönük hiç bir ciddi insani ahlak ve erdemliliğe dair emare bulamazsınız. Yazının devamını oku »

Barzani ve Barzani karşıtlarının arasındaki çelişki ve çatışmalar…

12 01 2017

Almanya´da bin bir parçadan ibaret ve herkesin bir diğeri ile kavgalı olduğu, savaştığı aşiretleri biraraya getiren, toparlayan BISMARCK denilen bir adam oldu.
Bismarck´ın bu çabalarıyla bir Alman ulusu ve ardından bir Alman Devleti ortaya çıktı.
İtalya´da da öyle.
İtalya ulusu ve devletinin ortaya çıkışı ve dünya coğrafyasında yerini alması, ismi GARİBALDİ olan bir insan sayesinde oldu.
Almanya´da Bismarck,
İtalya´da Garibaldi ne ise..
Kürdistan´da önce Melle Mustafa Barzani, sonra da Mesud Barzani odur.

                                Δ                     ⊕                     ∇

Kürt ve Kürdistani iseniz, eleştiri ve öneri haklarınızı şimdilik dondurmak (benim gibi) kaydıyla Barzani´nin yanında yer alır, destek verirsiniz.
Bu hakkımı ertelemem, şimdi kullanacağım derseniz, o zaman da yeterince bilgi sahibi olmalısınız konuştuğunuz konuda, karnından atmakla olmaz bu işler.


kek-fadilFadil ÖZÇELİK/// Ben hayatımda Barzanilerin bir çayını içmedim.
Onlardan birine bir kahve ısmarlama ortamım olmadı.
Ne bir alacağım var, ne bir vereceğim.
Buna rağmen kimileri tarafından Melle Mustafa Barzani ve Mesud Barzani´nin müridi olarak bilinir, tanınırım.
Doğrudur, aynen öyledir.
Melle Mustafa Barzani ve Mesud Barzani´nin bir müridiyim ben.
İzledikleri yoldandır bu saygı ve hayranlık.
Melle Mustafa Barzani, diğer parçaları da etkileyecek Kürtlerin geleceğini teminat altına almak için inanılmaz derecede bir mücadele verdi, inanılmaz baskılara maruz kaldı ve aynı şekilde karşılık vererek insanüstü bir çaba ile direndi, teslim olmadı.
Yarım bıraktığı, tamamlayamadığı işi, oğlu Mesud Barzani devr aldı.
Maşallahı var Mesud Barzani´nin.
Babasını utandıracak tek bir şey yapmadı, tek bir şey söylemedi.
Babasından devraldığı mirası azaltmadı, üzerine ilave etti.
Dikkat edin, söylediği her cümlesi bir manifesto içerik ve kalitesinde bir adam var karşımızda.
Barzaniler, dört parça Kürdistan ve dünyanın dört bir tarafına dağılmış Kürtleri uluslaştırma, tek bir ulus yapma sürecinde bir vizyon, böylesi bir misyon sorumluluğu ile hareket ediyorlar.
Hele de Mesud Barzani. Yazının devamını oku »

PKK/KCK’NIN “ULUSAL KONGRE” HİKÂYESİ…

15 12 2016

Kürtler örgüt ve partilerinin geneli, en azından Federe Kürdistan amacında bir
ortaklığa sahipler. Bunu da Kürtlerin de devlet olma hakkı merkezinde ve giderekpyd-3


Kürdistan’da devlet kurulması merkezinde savunuyorlar. Bundan dolayı, Kürdistan’ın değişik parçalarında ortak amaca sahip olan örgüt ve partilerin ortak ulusal kongre yapmasında bir beis ve sorun yoktur.

Oysa PKK, Kürdistan’ın Kuzeyi ve diğer parçalarındaki örgüt ve partilerle ortak ve ulusal bir amaca sahip değildir. PKK, Türkiye’de Türkiyeci, İran’da İrancı, Irak’ta Irakçı, Suriye’de de Suriyeci.

……………………..

PKK’nın katlettiği Kürt insanının sayısı, on binleri buluyor. Kürtlükle ve insanlıkla alakası olmayan bu barbar davranışından vazgeçecek mi?

Bu konuda hukuksal yargılanmayı göze alacak mı?ibrahimİbrahim GÜÇLÜ///
 İflas eden tüccar, “eski defterleri karıştırır ki, kenarda köşede kalan bir şey var mı” diye bir söz var.

PKK/KCK de, yaptıklarıyla köşeye sıkıştığı zaman, hemen “ulusal kongre” hikâyesini okumaya başlar. Bugünlerde yine bu okuma içinde. Her sorumlusu tarafından da “kabak tadı” verecek bir kapsamda, bu konuyu yine dillendirilmeye başlamış durumda.

Biz de hep kamuoyunu aydınlatmak ve Kürt gençlerine gerçekleri tekrardan hatırapo-kurtluk-aski-yoklatmak için konuyla ilgili yazmak zorunda kalırız.

PKK/KCK “ulusal kongre” hikâyesini okurken, kendisinde hiçbir değişiklik sunmuyor. Tersine “ulusal kongre” açısından daha olumsuz bir konumda.

PKK/KCK “ulusal kongrenin” bir aktörü olabilmesi için neler ayak uydurması gerektiğini ifade edeceğim. Gerçi ben de olmayacak şeyleri sıralayacağım. Ama kafa açmak için buna da ihtiyaç var.

ULUSALCI KARAKTERDEKİ ÖRGÜT VE PARTİLER ULUSAL KONGRENİN ÜYESİ VE KURUCULARI OLABİLİRLER…
1-Kürdistan’da ulusal kongreden bahsedildiği zaman, ulusal nitelikli kesimlerin, parti ve örgütlerin bir araya gelişinden bahsediliyor. Yazının devamını oku »

Peşmerge Eğitmenlerinden Barzani’ye Açık Mektup

20 09 2016

Buna karşılık tarihin Kürt halkına tanıdığı bu büyük fırsatı ,ve yüzyıllardır mücadeleyle kazınılan bütün değerleri ,ve hayallerimizi yıkmak istercesine,HDP li Hatıp Dicle Bağımsız Kürdistan fikrini çöp tenekesine attık demekte , HDP’li, yöneticiler ulus devlet modeline karşıyız adı altında Kürt’lerin ( Kürtler bir ulustur ) devletleşme Hakkı’na karşı çıktıklarını her platormda dile getirmektedirler.


images-2Peşmerge Eğitmenlerinden Dr. Sait Çürükkaya’dan, Kürdistan Bölge Başkanı Sayın Mesud Barzani’ye açık mektup:

Çeşitli yayın organlarından,HDP Eşbaşkanı sayın Selahatin Demirtaş ile birlikte HDP li bir heyetin Kürdistan’ın Güney Parçasını ziyaret edeceği ve bu çerçevede sizlerlede görüşeceğini okudum. Bu haber üzerine size bu açık mektubu yazmayı bir Kürt olarak gerekli gördüm. Kürtler arası her türlü diyalog ve görüşmenin ,Kürtletin birliği için önemli ve gerekli olduğuna inanıyorum.

Tarafınızca şunun bilinmesini isterimki, HDP’li yöneticilerin öncülüğünde,bütün kendi parti binalarında ,sistemli bir şekilde , Güney Kürdistan , Peşmerge , KDP ve Barzani düşmanlığı Kuzey Kürt kitlesi içerisinde geliştirilmek istenmektedir .Bu düşmanlık öyle bir noktaya vardırılmıştırki: iyi bir PKK’li veya HDP’ li olmanın ölüçüsü KDP ve Barzani düşmanlğından geçmektedir.

Bu çerçevede yoğun bir dezenformasyon çalışması yürütülmekte,sınır tanımaz kara propaganda images-1ile, bu düşmanlık en geniş kitlelere yayılmak istenmektedir.

HDP’nin Basın ve diğer propaganda araçlarıyal kitle içerisinde yaptığı dezenformasyon çalışmasının temel bazı başlıkları ise şöyledir.

Güney Kürdistan ın Türkiye ile olan ticari ve diğer diplomatik ilişkileri, kitleye ,KDP’nin AKP’ye göbekten bağlı, her dediğini yapan ,uşağı tarzında anlatılmaktadır. Sizin Türkiye ziyaretiniz sirasında Erdoğan ile anlaşıp Türk askerlerinin Suriye’ye girmesine izin verdiğiniz söylenmekte , ABD nin Türk operasyonuna verdiği destek ise görmemezlikten gelinmektedir. Yazının devamını oku »

PKK Yöneticilerinden İnciler

10 09 2016

Leyla Zana AB Parlamentosunda: „Türklerle bizim aramıza girmeyin…“pkk_kampi

Hatip Dicle; „Bağımsız Kürdistan Kürdlerin alehine olur.“

Ahmet Türk; „Bin yıllık birlikteliğimiz var, biz ayrılamayız.“

Sırrı Sakık; „Biz ayrılmak istemiyoruz, ayrılmak isteyenlere de karşıyız.“

Bu insanlar 32 yıl önce ,„Bağımsız Birleşik Kürdistan„ sloganı ile bütün Kürd Milleti’ni savaşın içerisine aldılar. O zaman bunlara katılmayan bütün Kürdleri de ihanetle suçluyorlardı. Ben; yukarda söyledikleri sözlerden zerre kadar utanç duymayan bu insanları, Kürd Milleti’nin vijdanına havale ediyorum. Ancak iki kişi için söylenmesi gerekenler var.


ibrahim aksoyİbrahim Aksoy/// Abdullah Öcalan; „ Annem Türktür…„ „Hizmet etmeye hazırım

Bağımsız devlet modası geçti…“
Demokratik Cumhuriyet…“ „Çağdaş Kemalizm…“ „Konfedaralizm…„ „Ekolojik toplum…“

Cemil Bayık; „Kürdler Ulus Devlete karşı. Kürdler bölünmeden yana değil“

Murat Karayılan; „Biz Kürd Ulus Devleti’nin kurulmasına karşıyız, biz Türkiye’yi çevresindeki güçlerden koruduk.“ „Doğu Kürdistan’da İran’a saldırı, Türkiye ve Araplara hizmettir.“

Mustafa Karasu; „Biz ulus devletten vazgeçtik. Ulusların kaderini tayın hakkı, devlet kurma hakkı değildir.“ Yazının devamını oku »

PKK, Goran, YNK ortak Askeri Meclis kuruyor – KDP’ye Irak’ı böldürtmeyecekler

9 08 2016

“PKK Türkiye’nin sigortasıdır, PKK olduğu sürece Barzani Kürt devleti kurmayacak” (Abdullah Öcalan, İmralı Notları-2002, Özgür Gündem Gazetesi)atatürk_öcalan

Başkan Barzani Amerika ziyareti dönüşünde Goran Hareketi lideri Noşirvan Mustafa’ya Kürdistan Bölgesi’nin Bağımsızlık çalışmaları liderliğini yapmasını istemiş fakat kabul edilmemişti.

Geçtiğimiz Temmuz ayının 19’unda HDP, PKK, PYD’li siyasetçiler Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentinde bir konferans düzenleyerek, Abdullah Öcalan’ın öğretileri ışığında Kürt Devleti Kurmanın zararlarını anlattı. Konferansa Kürt partileri adına katılan şahsiyetlerin büyük çoğunluğu Türk ve Arap siyasetçilerden oluşuyordu.

(Ayrıntılı bilgilere bu adresten bakabilirsiniz :  http://www.zernews.com/2016/08/pkk-goran-ynk-askeri-meclis.html )


Ali Awni Cephe'deZER NEWS Haber Aktarma/// Kandil’deki üçlü görüşmelerde PKK’nin Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK / KYB) ve Noşirvan Mustafa Liderliğindeki Goran Hareketi’ne ortak askeri meclis kurma önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayının sonunda YNK ve Goran’ın ortak heyeti Kandil’de PKK ile görüştü. YNK’yi temsilen Politbüro Üyesi Hakim Kadir, Goranı temsilen Dr. İsmail görüşmeye katıldı. Görüşmede ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. http://www.zernews.com

Goran ile YNK’nin etkin oldu Süleymaniye, Ranya ve Pişderê bölgelerinde PKK silahlı güçlerinin etkin olması, bölge gençlerini silahlandırarak dağa çıkarması sonrasında bu görüşme gerşekleşti. Bunun yanı sıra PKK bu bölgelerde halktan vergi alıyor. Kürdistan Bölgesi yasalarına göre ise halktan hiç bir şeyin vergisi alınamaz.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin YNK’yi uyararak PKK ile ilişkilerini Türkiye düşmanlığı temelinde geliştirmemesini istediği de açıklandı.

Süleymaniye’de aktifliği ile tanınan Kürdistan Özgür Toplum Hareketi Eşbaşkanı Muhammed Abdullah yaptığı açıklamada “PKK ve YNK’nin ayrı askeri birlikleri var, iki gücün Goran ile beraber ortak askeri bir güç oluşturması mutluluk verici. Bunun gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. YNK, Goran ve PKK arasında özellikle askeri oratklık çok önemli” dedi.   Yazının devamını oku »

Bilim Yeterince Heyecanlıdır – Kozmos

5 08 2016

Birden fazla insanın bulunduğu ortamda ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi, birbirine derdinicosmos-bir-uzay-seruveni-izle-turkce-dublaj-izle-1080p-izle-945 anlatabilmektir. Bu bağlamda bilimin en büyük problemlerinden biridir kendisini, derdini, amacını karşı tarafa, yani destek verecek kuruluşlara, çalıştığı kurumlara, yönetimlere ve topluma anlatabilmek. Türk Dil Kurumu bilim kelimesini “Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim” olarak tanımlıyor. Bilim adamı kendisini tanımda betimlenmeye çalışılan konulara adayarak sonuçlar çıkartmaya çalışırken, bireyler, toplumlar sürekli bir devinim halinde… Bilime karşı inanç ve güven, dolayısıyla da destek azalabiliyor. Bilim sadece belirli alanlara indirgenebiliyor ve üniversiteler sanayinin bir alt kolu olarak düşünülebiliyor. Halbuki gerçek ve gerçeği arayış süreci çok farklı bir konumda yer alıyor.


kozmos-bir-uzay-zaman-macerasi1Mehmet YAKIN : “Bilim, bilgi ve cehaletin sınırında ilerler. Biz bilmediklerimizi itiraf etmekten korkmuyoruz; bunda utanılacak bir şey yok. Utanılacak tek şey, tüm cevapları biliyormuş gibi davranmamızdır.”

1970’li yıllarda yüksek öğrenimini astronomi dalında yapmak isteyen bilime meraklı çocuk, dönemin bu alandaki en ünlü bilim insanlarından Carl Sagan‘a bir mektup yazar. Sagan, çocuğu çalıştığı yeri görmesi için davet eder ve 20 Aralık 1975 günü buluşurlar. Sagan, o sıralarda oldukça popüler ve yoğun bir insan olmasına rağmen yine de ziyaretçisine çalıştığı ortamı gezdirir ve ona, çeşitli konular hakkında tartışabilecek kadar zaman ayırır. Günün sonunda genç konuğunu evine döneceği otobüse binebilmesi için durağa bırakır. O gün şiddetli bir kar fırtınası vardır. Çocuğu uyarmayı da ihmal etmez:“Eve dönmekte sıkıntı yaşarsan bu kağıda ev telefonumu yazdım. Beni ara. Gelip seni alayım. Akşam bizde yemek yiyip, kalabilirsin.” Genç, bir yandan Carl Sagan’ın bilime bakışından etkilenirken bir yandan da alçak gönüllülüğüne şaşırır ve Sagan’ın yolundan gitmeye karar verir. Sonunda da başarılı bir astrofizikçi olur.bilim-yeterince-heyecanlidir-kozmos Yazının devamını oku »

SPİNOZA: OTORİTEYE BOYUN EĞMEYEN FİLOZOF

21 04 2016

Aydınlanma çağının ilk işaret fişeğini ateşleyen Spinoza’nın başyapıtı, ölümünden sonra yayınlanan Ethica: Geometrik Yöntemlerle Kanıtlanmış ve Beş Bölüme Ayrılmış Ahlak adlı Latince kaleme alınmış eserdir. Yazarın, milattan önce üçüncü yüzyılda yaşamış matematikçi Öklid’in geometrik çalışmalarını andıran şemalarla açıklanan teoremlerini anlamakta, bu konuda donanımlı okurlar bile zorluk çekmiştir. Bu devasa çalışmanın birinci bölümünde Spinoza’nın terimleri, ardından varsayımları sıralanır.

“Ya bir Spinozacısınızdır ya da kesinlikle bir filozof değilsinizdir.”(Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)
576551-BaruchSpinozaphotofile-1373732924-824-640x480Hasan SARAÇ///
“Monarşik yönetimin en büyük sırrı, insanları denetim altında tutması gereken korkuyu dinin aldatıcı adıyla örtmek ve böylece onların kurtuluş için savaşırcasına esaret için de savaşmalarını ve yalnızca tek bir insan böbürlenebilsin diye canlarını feda etmeyi utanç verici değil, en şerefli bir başarı olarak görmelerini sağlamaktır.”spinoza

“Her yoksula yardım eli uzatmak, bireylerin erişim ve gücünün çok ötesindedir. Yoksulların bakımı tümüyle toplumun üzerine düşen bir görevdir.”

Katolik bir serüvenci ve çok yönlü bir bilim insanı olan Franz van der Ende, genç Spinoza ’ya Latince dışında matematik, geometri gibi pozitif bilim alanlarında da yol göstermektedir. İspanyolca, İbranice, Portekizce, Hollandaca ve Fransızcayı rahatça konuşabilen Spinoza, artık etichaLatince diline de hâkim olmaya başlamış, bu dilde yayınlanan eserleri okuyarak yeni ufuklara yelken açmıştır. Tarih ve siyaset biliminin kurucusu sayılan Floransalı Niccolo Makyavelli ile Fransız matematikçi, biliminsanı ve filozof Rene Descartes’in düşüncelerinden etkilenen Spinoza, Yahudi dininin geleneksel öğretilerine karşı çıkmaya başlar. İlerde çok başarılı bir haham olması hayal edilen genç adamın gittikçe farklı tavırlar sergilemesi, onu yetiştiren hahamları rahatsız etmektedir. Önceleri sert biçimde uyarılan Spinoza, düşüncelerini savunmaya devam edince Yahudi tarihinin en ağır aforozuna tabi tutulacaktır. 24 yaşından itibaren tüm Yahudi dostlarından ve aile fertlerinden koparılan ve görüşme yasağı getirilen Spinoza inzivaya çekilir. Bu da yetmeyecek, hahamların talebi üzerine Amsterdam Belediyesi’nin kararıyla yaşadığı şehri de terk etmek zorunda kalacaktır. Yazının devamını oku »

DEMUR NEWROZ’UNDA NE OLMUŞTU…?

19 04 2016

öcalan M;iT… Cemil Bayık’ın Elazığ Sorgulamaları sırasında serbest bırakılması, aslında örgüt bünyesindecemilapoyemek_551306318 yaşadığım ve gördüğüm ve de ayrılık sonrası izlenimlerimin bende uyandırdığı intiba, Sömürgeci Devletin bu gibi manevralarla, Abdullah Öcalan’a, bu insanlara karşı kullanılacak ve bu insanları örgüt bünyesinde en aşağılık konumlara sürükleyecek bir koz sunmanın sinsi planı olarak yansımasıdır. Ve nitekim Cemil böylesi töhmetlere maruz bırakılarak, Cemil, Cemil olmaktan çıkartılıp, Öcalan’ın istediği çizgiye, yani; Öcalan’ın ajan ve ihanetçi çizgisinde pratiğini sergileyerek, kendisine güvenip ölümlere giden yoldaşlarının davasından uzaklaştı ve Öcalan’ın önünde el pençe durup, onun bütün suçlarının militanı olarak, kirliliğine ortak olmuştur.

(Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)

…………


Meben 1hmet Şerif Şener/// DEMUR, LÜBNAN’IN BAŞ KENTİ  Beyrut’tan çok uzak olmayan, bu ülkenin güneyine kurulmuş;  ahalisi ağırlıkta mülteci Filistinlilerden oluşan, Akdeniz sahillinden, iki üç kilometre uzak, yüksek düz tepelerin yamacında, şirin ama bir hayli bakımsız bir kasabaydı, o dönemlerde.

Demur ile Beyrut arasında, Demur’a iki kilo metre uzaklıkta duran, o zamanlar çok küçük olan, toplam belki yüz haneden oluşan, ahalisinin toplamı Filistin’li silahlı güçlerden hayli rahatsız olan, Hiristiyan Maronilerden oluşan, çok bakımlı, modern, bir başka yerleşim alanı vardı.  Biz bu alana Ön Güney Cephesinden yeni aktarılmıştık, önce Nabatieh’e sınır cephesinden, sonra; Sayda-Zahle derken kendimizi bu alanda bulmuştuk. Bu alan diğer alanlara kıyaslandığında muazzam derecede güzel ve rahat, geceleri saymazsak, savaşın huzursuz düşüncelerinden bir anlamda uzak olan, çok dinlendirici hoş bir güzelliği vardı.

Şu an bu yerleşim alanın ismini anımsamıyor olsam bile, ama; ellimin altında bulunan Google’nin harita arama motorunda,  bu alanın, isim olarak ortaya çıkan, büyük ihtimalle Haret Al Naam’e yerleşim alanı olduğudur.  O dönem; Filistin Demokratik Halk Cephesi’nin, Nabatieh ve Sur demur catısmasıGüney ve bizim bulunduğumuz alanın, ve Sayda  Orta cephe diye isimlendirilen bölgenin, Beyrut’la  telsiz ve telefon komünikasyon irtibat ve iletişim merkezindeki  istasyonun güvenlik taburunda sayısı hayli kalabalık, biz, o dönemin P.K.K’lileri bulunmaktaydık.

Lübnan’ın sahil bölgelerinde, soğuk ve çetin kış koşulları yaşanmaz, Baka Vadisindeki bölgeler gibi. Lübnan’ın Baka Bölgesindeki kış koşulları benim bugün yaşadığım kuzey ülkesi İsveç’ten on misli fazla soğuk ve kışları çok çetin geçer. Yazının devamını oku »

MART AYININ İZİNDEN NEWROZ’A GİRERKEN…

17 03 2016

‘’Kürt Aydını’’ diye kendini yansıtan topluluklarında tarihe ivme kazandıracak, bir motor gücü olabilecek bilgi birikim, etik ve moral değerden yoksun olmaları halkımızı bugün yaşadığımız ‘’çaresizliğe’’ mahkum etmektedir.

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


ben 002 001M. Şerif Şener/// MART AYININ Kürdistan halklarının tarihinde özel bir yeri vardır. Sadece bu değil, Mart ayı aslında dünyamızdaki zaman dilimi bakımında da özel bir öneme sahiptir. Önem bağlamında zikredersek, bütün kadim bilgilerin repertuvarında, Mart ayının zaman süresinin, kendine özgü ayrıcalıklı yerini görürüz.

Evrenimizdeki değişik zaman biriminin/ünitesinin bir yansıması olarak, dünyamızdaki zaman özgülünde de görüyoruz ki, Mart ayının özel bir yeri yine karşımıza çıkıyor. Gök biliminde (astronomi/astrolojik bulgularda) yıl dönümünün bu ayın 20-21 günlerinde gerçekleşmesi buna verilecek en güzel örnektir.

Bu temaları daha da derinleştirerek Mart Ayının kendine özgü çok farklı özellikleri üzerinde de durabiliriz. Konumuz bağlamında bu ayın üzerinde yoğunlaştığımızda Mart Ayının bize sunduğu en önemli tema sadece yıl dönümü bağlamında değil, birde, bu yıl dönümünün  bu ayın 20. gecesinin 21. güne bağlayan zaman diliminde olması, bir çok kıtada ve halkların kadim kültlerinde Yen11880492_647480342054326_4371355273655878708_ni Bir Zamana, Yeni Bir Hayata, Yeni Bir Dirilişe dönük bir inancın evrilmisini de beraberinde getirmiş olması, Mart Ayının kendine özgü öneminin birden çok verisini bize sunmuştur/sunmaktadır.

Bu bağlamda cennet ülkemiz KÜRDİSTAN’ın coğrafyasında yaşayan halkların kadim geleneklerinde yer edinmiş NEWROZ Kürt Halk destanı sadece mitolojik bağlamda değil, birde bunun yanısıra başlı başına yeniden doğuşun, yeniden dirilmenin, yeniden başlangıcın (biz buna ekleme olarak şunu da söyleyebiliriz) yeniden düşünmenin özel bir zaman dilimi olarak ta bakabiliriz. Ama yeniden başlangıç eskiyi idrak etmekle ancak işlev kazanır, eskiyi anlamadan yeni/yeniden bir inşa tasarısı, metodolojik olarak doğru bir yöntem değildir. Ki başarı şansı da yok denilecek kadar azdır. Yazının devamını oku »

KÜRT ’’AYDININ’’ SEFALETİ

25 02 2016

Abdullah Öcalan’ın PKK’sinin sergilediği terör ve vahşeti karşısında zamanla tespih taneleri gibi en liberalinden en radikaline kadar Med TV kurum ve kuruluşların kapılarında, Roma’nın manüpülatife uzun yürüyüşlerinde sıraya geçip, Öcalan’ın hakaretlerine maruz kalmak için yarışanların, kalemini kullananların, birlik ve silahlı mücadele ihtiyacının beyitlerine sarılanların zerre kadar kendilerine karşı samimiyetleri olsaydı, vicdanlarını çok daha yararlı bir şekilde harekete geçirmeye teşvik edebilirdiler. Bugünde aynı durum yaşanabilinir, eğer; kendilerine karşı dürüstlükleri ve samimiyetleri olsa.

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


ben 4 001M. Şerif Şener/// Bu yakın tarih de hatırı sayılır bir Kürt aydının Rudav yayınlarında kendi köşesinde aydınlar üzerinde bir yazı kaleme almıştı. Bu insanımız hemen hemen 70’li yılların ortalarından bu yana Kürt Ulusal Kurtuluş mücadelesinde önemli emeği ve çabası olan bir isim, aydın kavramına dönük düşüncelerini sıralarken aydın kavramını kendi yöntemine göre ’’..iki tür aydın vardır.’’ diye kategorileştirmişti.

Bu insanımızın perspektifinde konunun üzerinde yoğunlaştığımızda karşımızda doğru yahut en azında doğruya yakın bir analiz içermediğinin somut verileriyle karşılaşmaktayız.

Yine bu konu da sık sık farklı insanlarımızın ortak özelikler taşıyan analizlerini okumaktayız. filosoflar merasimiBir çok okur yazar insanımızın bu türden yazılarına, analizlerine tanık oldum ve okudum. Öyle ki; bazı insanlarımız ’’aydın kalemler’’ adı altında öylesine ilginç analizler yaptılar ki; bu analizler karşısında insan ister istemez içsel bir alay duygusuna kendini haklı olarak kapı veriyordu. Aklımda kalan analizlerin en gülünç bir tanesi, ‘’… şaşmayan toplum iradesi…’’, ‘’… bu kadar görkemli yığınları meydanlara, sokaklara, savaş cephelerine çıkaran iradeye, boyun eğmeyen insanların, insanlığından şüphelenmek gerekir.’’ v.b bağlamında çok keskin keskin analizlerede tanık oldum. Yazının devamını oku »

Shaked: Kürd halkı, İsrail halkının partneridir

8 02 2016

KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NİN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYACAĞINI AÇIKLAYAN İLK DEVLET

Oysa uzaklara hiç gidilmesine gerek yok bu yakın tarihimizde 1986-1988 yılları arasında; Dünya, Halepçe ve ANFAL Katliamlarında 180.000 Kürdistanlının Hayatının yitirdiğine tanık oldu, bu sırada ne bir ’’Sunni İslam’’ ne bir ’’Şii İslam’’ ne de bir ’’Alevi Kardeşliği’’ adı altında tek bir sıcak elin uzanmadığını yine tüm bu kirli Sömürgeci Devletlerin Taşeron ve Ajanı olan Öcalan ve O’nun adıyla anılan kurum ve kuruluşların denetimleri altında olan kitlerin bir tek protesto içinde olsa meydanlara çıkarılmadığını çok iyi biliyoruz,………………………..

             (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


 

12695996_1663715650549475_1730043148_nVejin Haber Yorum/// Önceleri, Sömürgeci devletlerin uzun vadeli stratejik planları doğrultusunda, Kürdistan Halk Potansiyelini, ’’Bağımsız Özgür Kürdistan’’ söylemleri adı  altında, provaktif girişimlere tabi tutarak, planlı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayan A. Öcalan PKK’si ve bu örgütün cenahında farklı isimler adı altında kurulan kurum ve kuruluşlar; bu yolla, bir yandan Kürdistan’lı Halkların sosyal ve siyasal kurumların bir devlet örgütlenmesi için zorunlu olan toplumsal arenasını muğlaklaştırarak işlenmez hale getirtilmesi, Kürdistanlıları isim, kurum ve kuruluş bolluğuyla şaşırtıp belirsizliğe mahkum ederken,  diğer yandan bu halkın fedekar, dürüst ve samimi gençlerin,  iyi niyetlerini manipülasyon yoluyla etkileyerek kör ve kirli bir savaşa sevk ediyor.

Tüm bu kirli ve olumsuz rolüne, mukabil olarak açık açık katliamlarla, örgüt içi infazlarla radikal kürt genç dinamizminin tüketilmesine dönük elinden geldiğini yapan Ajan ve  İhanetçi Abdullah Öcalan ve O’nun Taşeron Ajanlar Kurmayı, Kürdistan’daki tahriplerine bununla sınırlı kalmamaktadırlar, bunun yanısıra;  yüzyıllardır KÜRDİSTAN’lı Halkların Bağımsızlık ve Özgürlük istem ve taleplerinin, uluslar arası devletler ve bu devletlerin kurum ve de kuruluşları tarafından, ilk kez bu kadar ciddi tartışmalara yol açmasını kabullenmeyen, Sömürgeci Devletlerin yönlendirilmesi doğrultusunda, hemen devreye giren bu Ajan, işbirlikçi güruh; ”Kardeşlik” manipülasyon söylemleriyle,  Kürdistan’ın dört parçasında her türlü pravakatif girişimlere eğlimli tavırlar sergileyerek, Kürdistan’lı Halkların özgür iradesine tehammül edemediklerinin açık ihanetçi  tavırlarını gösterdiler, üstelik;  KÜRDİSTAN’lılara bu özlemlerini yaşatırmayacaklarını her zaman olduğu gibi şiddet, korku ve manipülasyon yöntemleriyle her yerde beyan etmekte ve Ezilen halkın  karşısında düşman ve ajanlık rollerini açık açık oynamakta çekinmemektedirler.

Uluslararası devletler arenasında  KÜRDİSTAN’lı ezilen halkların haklı talep ve özlemlerine en çok12674379_1663715640549476_144735033_n destek sağlayanların başında her zaman İSRAİL oldu ve bu açık tavrını her zaman gösterdi ve sergiledi. Çünkü; gerek İSRAİL ve gerekse bütün DÜNYA YAHUDİ topluluğu, Dünya Tarihi içinde en çok acı ve bir o kadar ıstıraplı geçmişlere sahip olan halkların bu iki kadim halklar olduğunu çok iyi biliyordular ve ancak acıyı iliklerinde yaşayanların, acı çekenlerin acılarını en iyi bir şekilde anlayabileceklerini, yine; bu Halk ve bu devlet gösterebildi. Oysa; uzaklara hiç gidilmesine gerek yok, bu yakın tarihimizde 1986-1988 yıllarını bir göz önüne getirelim; Dünya, Halepçe ve ANFAL Katliamlarında 180.000 Kürdistanlının Hayatının yitirdiğine tanık oldu, bu sırada ne bir ’’Sunni İslam Kardeşliği’’ ne bir ’’Şii İslam Kardeşliği’’ ne de bir ’’Alevi Kardeşliği’’ adı altında 10151311_1506482599670643_3733215227086905207_ntek bir sıcak elin uzanmadığını hafızamısı tararsak göreceğiz, üstelik tüm bu katliamlar tarhi halkımıza bu sömürgeci devletler tarafında hep ”Din Kardeşlik” temaları kullanılarak yapıldığını açıklamamıza gerek kalmadan, şunu diyebiliriz ki;  tüm bu kirli Sömürgeci Devletlerin derin devlet aklının bir sonucu olan, bu devletlerin taşeronu olduğunu ve bir zamanlar Ajanı olduğunu, Devletin bu sıcak eli üstünde olduğu müddetçe, bu devletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutacağına bizzat Öcalan’ın kendisi olduğunu beyan etmesine rağmen, bu adamın konförü için her çeşit eyleme girişenler; 180.000 insanımızın katledilmesini  protesto etmek için meydanlara bir tek kitlesini çıkarmadığını, adeta Sömürgecilerin katliamlarına karşı kitlesinin sesiz kalındığını Kürdistanlılar biraz hafızasını zorlarsalar, göreceklerdir..

Her kes, Öcalan’ın ve O’nun adıyla anılan kurum ve kuruluşların denetimleri altında olan kitlerin bir tek protesto içinde olsa meydanlara çıkarılmadığını çok iyi biliyor, çünkü; Suriye gibi Barbar Baas Rejimiyle yönetilen efendisinin sağlam kazıklarında bu gün olduğu gibi o günde başını ve yaşantısını kendi bireysel çıkarları doğrultusunda iyice bağlamıştı.

Bütün Devletlerin suskunluğuna rağmen İSRAİL,  ilk ciddi devlet düzeyinde uluslararası arenade tepki veren ve Kürdistanlı Halklara karşı yapılan katliamlara karşı gelen devlet olduğunu ve artı Kürdistanlı halklarla kadim dostluk ve kardeşlik  tavırların içinde olduğunu ve en samimi halkların başında geldiğini hepimiz verilen demeçleri çıkararak öğrenebiliriz. Onun için daha şimdiden Dünya Tarihinde en kirli ve katliamcı kirli devlet geleneğiyle Kürdistanlı Halkları her türlü katliama tabi kılan KEMALİST’ler, Apocuların korku ve terörüyle bağımsızlığın önünde duracaklarını ve bunların bir İSRAİL dayatması olduğunun, kirli propagandasına girişerek, işbirlikçi rolerini bu sefer bu biçimde hayata geçirmeye çalışmaktadırlar, Kürdistan Halklarnın bu tür propagandalara rağbet etmemesini temenni ederiz. Kürdistan Halkının Özgürlük ve Bağımsızlık Sorunu asırlardır Mirlerimiz, Şeyhlerimiz, Siyasal örgütlerimiz tarafından dile getiriliyor, Kürdistanlı Halkların özgürlük sorunu bugünün sorunu değil. İSRAİL daha gençecik bir devlet.

Yazının devamını oku »

O GÜN PEŞMERGE OLDUM.

5 02 2016

Kak Mesut geliyor. O an yeniden doğdum sanki, Elinde çanta ile geldi, Öyle bir sarıldım, Bana bra yavaş, Uçaktan zar zor kurtulduk, Ama sen beni boğacaksın. Ben hala inanmıyordum, Eve girmesi ile bombanın patlaması bir olmuştu. Kapıdan çıkmadı çok iyi biliyordum. Evde sığınakta yoktu. Kak Mesut dedim. Her ne kadar sen benim Komutanım olsanda.

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


 

11694062_1425104374484361_770795823912631753_nDilşad DERKARİ /// O Gün, Peşmerge olmanın ne demek olduğunu öğrendim.

Boşalan Barzan köyünü karargah yapmış,

Serok Mesut ile birlikte 20 25 Pêşmerge,

Mele Mustafa Barzani nin eski evinde idik.

Bir Sonbahar sabahı.

Irak uçakları Şafakla birlikte,

Barzan köyünü Bombalamaya başladılar.

Bombardıman başlar başlamaz.

Serok Mele Mustafa Yanına ağır silah kullanan Pêşmergeleri alıp,

Karşı koydu uçaklara.

Çoğu zaman elimizdeki silahlar yetersiz kalsa-da.

Yinede uçaklara ciddi zarar veriyor.

Yaptıkları hava saldırıları çoğu zaman etkisiz kalıyordu.

Ama bu sefer uçaklar köyü yerle bir etmeye kararlıydi.12647501_951170691632582_6047813639407609248_n

onlarca uçak,

Barzan semalarında köye bombalar yağdırıyor.

Peşmerge karşı tepelerden, karşılık veriyordu.

Mesut Barzani 20 yaşına girmiş.

Genç çevik bir Pêşmerge idi.

Yaşına rağmen olgun,

Özgüven sahibi ciddi bir Komutandi.

İstihbaratın başına yeni geçmiş,

Partinin tüm sırları, önemli evrakları ona ve ekibine emanetti.

Uçakların gelişi ile biz evden çıkıp, Güvenli bölgeye geçtik.

Serok Mesut,

Yanındakilere bir şeyler sordu,

Sonra Allah aşkına siz nasıl iş yapıyorsunuz diye bağırdı.

ilk kez bu kadar sinirli gördüm.

Onlar eski Pêşmerge idiler.

Bense yeni yeni öğreniyordum peşmerge liği.

Ama birlikte büyüdüğümüz için,

Onu koruma mecburiyetinde görüyordum kendimi..

Sinirinden dolayı,

Ne oldu diye sormak istemedim.

Mevzide geldi gitti.

5- 6 dakika sonra kayboldu.

Yanındakilere sordum,

Kak Mesut nerde ?

Köye doğru koştu, dediler. Yazının devamını oku »

YABANCILAŞMANIN DİYALEKTİĞİ ÜZERİNE NOTLAR -4-

3 02 2016

LAKİN, her şeyde olduğu gibi iki yüzlülüğe ve etik yargılarda her yöne savrulmaya yatkın olan insanımsı yaratıklar bu somut veriler karşısında düşüncelerinde oldukları gibi kirli inançlarında, dinlerinde ve ideolojilerinde arınma basiretinden ziyade, hatalarında ve kirli davranışlarında daha fazla tutucu davranış ve tavırlar takınarak kirli ideolojilerini, kirli inançlarını kirli dinlerini yeni tekniğe ve bilimsel verilere yontlayarak, kibirlerinden ve YÜCE RABBİMİZİN yarattığı doğanın yıkımına dönük iğrenç hırslarını her türlü iki yüzlü davranışlar sergileyerek devam etmeye hevesli olduklarıda insanımsı pratiklerinde gözlenmektedir…

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


Goril KokoMehmet Şerif Şener///

KAHİNATIN ÖZÜ, İnsan ve insanlık özünde somutluk kazanmıştır. Dolayısıyla; insan ve insanımsı fiziksel varoluş aynı temaları ifade etmez. Fiziksel benzerlikler yeryüzünde yaratılışın bir çok canlıda ki, ortak özelliklerdir. Ama; bu bir çok canlıyı olduğu gibi; insanımsı yaratıklarıda insan sevyesine yükseltemediğini tarih bize göstermiştir.

İnsanımsı varlıkların davranışlarını algılama mekanizmasını, sürüleşmiş topluluktan arındırılan, diğer canlıların tabi kılındığı yoğun bir eğitimle gösterdiğine hepimiz görsel medyada tanık olmaktayız. Üstelik; hümanizm bağlamında insan formatına, insanımsı varlıklardan daha fazla yatkınlık gösterdiği, insanımsı varlıklar tarafından adına ”hayvan” sıfatı verilen varlıkların olduğu ve bunların insanımsı yaratıklardan daha fazla hümanist davranışlar içinde olduğu gözlenmekte ve her geçen gün daha fazla ispatlanmaktadır.

Bunun en güzel örneği, bu sevimli varlıkların düşünsel dünyasıyla irtibat kurulduğu teknikle, bu varlıkların; insanımsı varlıklar hakkında ki; düşüncelerine de, tanık olunmakta ve bu konuda bilgi sahibi olunmuştur.

ÖRNEĞİN; Goril Koko’dan iklim değişikliği çağrısı: “İnsanlar Aptal, Dünyayı Kurtarın” ve İnsanlarla iletişimde Amerikan İşaret Dili’nin özel bir şeklini kullanan Koko, bitmek üzere olan Paris İklim Zirvesi’ne bir mesaj attığının haberlerinede tanığız. Oysa, aynı insanımsı yaratıklar olarak bu tekniğe ulaşmadan önce bu varlıkların düşünmediğini, algılayamadığını söyleyip dururduk. Ne varki bu yargılarımızın ne kadar geçersiz olduğunu sürüleşmiş insanımsı topluluklardan kendini arındırp kendilerini bilimsel olasılıkların İNSANİ boyutlarına sevk eden İNSANLAR bu düşüncelerimizin geçersizliğini bilimsel verilerle bize göstermişlertir…

LAKİN, her şeyde olduğu gibi iki yüzlülüğe ve etik yargılarda her yöne savrulmaya yatkın olan insanımsı yaratıklar bu somut veriler karşısında düşüncelerinde oldukları gibi kirli inançlarında, dinlerinde ve ideolojilerinde arınma basiretinden ziyade, hatalarında ve kirli davranışlarında daha fazla tutucu davranış ve tavırlar takınarak kirli ideolojilerini, kirli inançlarını kirli dinlerini yeni tekniğe ve bilimsel verilere yontlayarak, kibirlerinden ve YÜCE RABBİMİZİN yarattığı doğanın yıkımına dönük iğrenç hırslarını her türlü iki yüzlü davranışlar sergileyerek devam etmeye hevesli olduklarıda insanımsı pratiklerinde gözlenmektedir…

m.şerif şener
2016-02-03

Yazının Kay: Facebook
Resimlerin Kay:http://movies.io/w/giQ?style=story

Video Kay: You Tube

İsrail Adalet Bakanı Shaked: Tüm gücümüzle Kürt Devleti’nin arkasındayız

20 01 2016

”Kürtler insan haklarını iyi koruyor, kadına değer veriyor, bunun yanı sıra asil ve barışçı bir millettir. Ortadoğu tarihinde hiçbir millete saldırdıkları görülmemiştir”

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


cevherAktarma/// İsrail Adalet Bakanı Ayaled Shaked, İsrail devleti olarak ‘bağımsız Kürt devletinin’ arkasında olduklarını söyledi.

Shaked, Kürtleri ‘devletsiz kalan halkların en büyüğü’ olarak niteledi.

Her yıl düzenlenen İsrail Asayiş Konferansı’nda konuşan Bakan Shaked “En büyük devletsiz ulusun bağımsızlık zamanı geldi. Biz tüm gücümüzle bölgede kurulacak Kürt Devleti’nin arkasındayız. İnanıyoruz ki bu gelişme İsrail’in çıkarınadır ve İsrail düşmanlarının zayıflamasına sebep olacaktır” dedi. Yazının devamını oku »

Ulus devlet dönemi bitmedi……………!

20 01 2016

Kürtlerin de kendi ulusal çıkarlarını herşeyin üstünde tutması gerekir. Kürtler hiç bir ülkeye ve güce güvenmemelidir.

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


 

noamNOAM CHOMSKY: KÜRTLER BAĞIMSIZLIK FIRSATINI KAÇIRMAMALI
Dilbilimci, filozof, tarihçi, mantıkçı, aktivist, siyasi eleştirmen ve yazar Noam Chomsky Ulus devlet döneminin bitmediğini belirterek Kürtlerin bağımsızlık için ortaya çıkan fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. “Birleşik ve bağımsız bir Kürdistan fikrini asla elden bırakmayın çünkü yapay çizilen sınırlar çöküyor ve sonucun ne olacağı belli değil. Türkiye’deki, İran’daki, Irak’taki ve Suriye’deki Kürdlerin birlik olmaları gerek. Birbirlerine karşı cephe almamalılar ve bağımsızlıktan vazgeçmemeliler.” Yazının devamını oku »

ONU VE ONLARI KENDİLERİNİN ESERLERİYLE ANIYORUZ…!

5 11 2015

Mehmed Cahit ŞENER Arkadaşın 1991 Yaz aylarında kaleme aldığı bu yazıyı, kendisine ve kendisiyle birlikte kader birliği yapmış Fatma TEMEL, Mustafa PUŞA, Mustafa ARSLAN ve SUAT arkadaşların anılarına bağlılığın bir gereği olarak güncelliğini koruduğundan tekrardan yayınlıyoruz.

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


img245Mehmed Cahit ŞENER/// Son dönemlerde, özellikle de 91 yılı içinde, ülkemizde meydana gelen
gelişmeler halkımızı derinden yaralarken, geleceğimizi de önemli oranda bilinmezliklere mahkum etmektedir. Belirtmemiz gerekiyor ki, söz konusu gelişmelerin bu denli olumsuz bir durum arzetmesinin en önemli nedeni, ulusal kurtuluş savaşımıza öncülük eden güçlerin, görevlerini yürütecek politikaları üretememeleridir.

Kürdistan’ın çeşitli sömürgeci güçler tarafından parçalanmışlığı, halkımızın değişik parçalarda farklı güçlere muhatap olması objektif bir gerçektir. Bununla birlikte, ülke ve halk birliğimizin en temel sorunumuz olduğu da tartışma götürmez bir başka gerçektir. Özellikle 91 yılı içindeki gelişmeler, bu gerçeği çok daha çarpıcı bir şekilde önümüze koydu. Ve gördük ki, farklı parçalarda yaşamak, farklı güçlere muhatap olmak
, birlikte mücadele etmenin önünde bir engel değildir; aksine farklı güçlere karşı mücadelenin en sağlıklı yolunun ulusal birlikten geçtiği daha iyi anlaşılıyor.

Ancak hali-hazırda, ulusal kurtuluşa öncülük eden güçlerimiz, birlikte hareket etmenin lafını çok yapmalarına rağmen, pratikte böyle bir sorunları olmadığını ortaya koymaktadırlar. Herkes adeta şunu söylüyor: ”benim görevim benim kendi parçamda kurtuluşa ulaşmak, senin görevin de seCahit Abim Peşmerge çocuklanin kendi parçanda kurtuluşa ulaşmaktır.” Öncü güçlerin pratikteki uygulamaları bu doğrultuda olmaktadır. Durum böyle olunca da yanlışlıklar zincirine yeni yeni halkalar eklenmekte ve ulusal kavgamız bu yanlışlıklar zincirinin esiri olmaktadır.
İyice kavranmalıdır ki, Kürdistan’ın her parçasındaki devrim, genel olarak Kürdistan devriminin bir parçası ve aşamasıdır. Gerçek bu olduğuna göre, bir daha iyice kavranmalıdır ki, Kürdistan’ın her parçasındaki siyasal güçler ulusal kurtuluş kavgamızın birer ögesidir; ve her parçadaki mücadele, diğer bir parçadaki mücadele için bir aşama ve doğal destek üssüdür.

Son gelişmeler bir diğer can alıcı sorunu daha kafamıza vurdu: Kürdistan Devrimi parçalar arası düzeyde oynak merkezlidir; örneğin 88 yılında tam bir yenilgi yaşayan güney parçamız, 91’in başından itibaren, devrimin koşullarının en olgunlaştığı alan oldu. Yazının devamını oku »

Kürdlerde/ Kürdistan’da Ana Sorun

13 08 2015

Tarihte, Hurri, Guti, Kassit, Nairi, Mitanni, Subari,Urartu, Med gibi halklar yaşamışlardır. Bu hakların, İsa’dan önce 2000’lerde, 1000’lerde, Zağroslar çevresinde yaşadıkları bilinmektedir. Bugün, bu halkların yaşadıkları alanlarda, Kürdler yaşamaktadır. Fakat, araştırmacılar Kürdlerin bu halklarla ilişkileri konusunu hiç incelememişlerdir. Örneğin, Gılgamış Destanı’ndaki, Gılgamış’ın arkadaşı Enqidu’nun , Kürdlerle bağını kurmamak için yoğun bir gayret gösterilmiştir. Sumerler Yukarı Mezopotamya’daki Gutileri “dağ ejderi” diye nitelemektedirler. Araştımacılar, arkeologlar, Gutilerle Kürdlerin bağını kurmamaya özen göstermektedirler.

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


İSMAİL BEŞİKÇİ/// Bir yılı aşkın bir zamandır, Güney Kürdistan’da, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde, sorunlar yaşanıyor. Başkanlık konusu etrafında düğümlenen sorunlar krize dönüşmüş durumda. Güney Kürdistan’da, siyasal partilerin, İŞİD tehlikesi karşısında bile sağlıklı bir birlik gösterememeleri, insanı şaşırtıcı bir durum. Bu durum Kuzey Küdistan’da, Kürd aydınları arasında, Kürd kamuoyu, Kürd siyasetçiler arasında hüzün yaratıyor. Kürdler bu süreci eleştiren, ismailprotesto eden yazılar yayımlıyorlar, duygularını, düşüncelerini gösterilerle konferanslarla panellerle ifade ediyorlar.

8 Ekim 2015 de, Süleymaniye, Qaladize, Germiyan gibi şehirlerde, Goran’ın etkili olduğu alanlarda, “maaşlar ödenmiyor” gerekçesiyle, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan hükümeti aleyhinde yapılan gösterilerde 5 kişi yaşamını yitirdi. Bu durum üzerine, Kürd aydınları, Kürd siyasetçiler, , Güney Kürdistan’daki siyasal partileri, Kürdistan hükümetini eleştiren, bu süreçleri protesto eden yazılar yayımladılar. Yazının devamını oku »

SENFONîYA PESHMERGA / PEŞMERGE SENFONİSİ

29 07 2015

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


 

 

DUYURU VE OKUR MEKTUBU

29 07 2015

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


Δ…DEĞERLİ OKURLAR;


INSANLIK TEK BIR AILEDIRVejin bülten
olarak bize gelen yazıların yayınlanmamasının gerekçelerini daha önceki açıklamalarımızda, okurların affına sığınarak belirtmiştik. Biz, Vejin Bülten olarak, herhangi bir yayıncılıktan ziyade, kendi yayın çizgimizin prensiplerinde, bize gelen yazıları yayınlamaktayız. Bu da, öncelikle olmazsa olmaz bir koşul olarak, bize gelen yazıların, yazarları; bizim, referans kaynaklarımızca tanınması şart koşulmaktadır.  Her ne kadar hayatın her şeyi derin bir analizle ibresini siyasal bir objeye oturtuyorsa da, biz toplumsal bir algı bağlamında, siyaset yapma iddiamız yoktur. Onun için sayfalarımız bir miras ve bu mirasın geleneğini tarihe aktarmakla kendine bir misyon biçmiştir. Çünkü, farklı bir yayıncılığın sorumluluğu ağırdır. Biz, böylesi bir sorumluluğun yükünün altına girmeyi düşünmüyoruz/düşünmeyeceğiz de.

Bu mirasın -Vejin- onurlu kurucuları ve de onurlu sözcüleri  kamuoyu tarafından da çok iyi bilindiği gibi,img245 P.K.K kurucularından olan  ve farklı geleneklerden gelen siyasal iddiası olan dürüst P.K.K’li ve Türk-Sol’u devrimcilerinden oluşmaktaydı, nitekim dürüst ve sözünün eri olan bu insanların hepsi, başta Apocu ajan taşeronların  Kürdistan’ı sömürgeci sistem içinde tutan devletlerin sömürgeci çıkarları için yaltaklanma buna mukabil olarak, faşist Suriye Esad diktatörlüğünün istihbarat elemanlarınca ve Türk devletinin M.İ.T ve istihbarat kurumlarınca ve de bunlarla irtibat içinde olan lejyonerlerin işbirliği içinde katledildiğini herkes çok iyi bilmektedir.

Biz bir grup ilerici ve demokrat olarak; bu değerli insanların değerlerini bir miras olarak
tarihin gizeminde kaybolmaması için ve tarihe bir miras olarak sadece katkı sunarak, insanlık görevimizi yapmaktayız. Dolayısıyla; çetrefilli muğlaklığa yol açabilecek olasılıklara açık kapı bırakmamak için, her zaman insanî temkinlilikte hareket etmek, bizim aynı zamanda insanî bir sorumluluğumuzdur.

Evrensel aydinlanmaBu vesileyle tekrardan altını çizmeyi bir görev biliyoruz. Burada aktarılan yazıların sorumluluğu öncellikle yazarların kendine ait kişisel görüşleridir. Bugüne kadar sadece tek bir yazıyı, yazarlarını tanımamış olsak bile dolaylı referans kaynağı belirterek yayınladık. Bu aşağıda yayınlayacağımız yazı, okur mektubu bağlamında algılanması gerekecek ikincisi ve son yazı olacaktır. Her ne kadar sert eleştirilere maruz kalsak bile prensiplerimizden, bundan böyle asla taviz vermeyeceğimizi, değerli okurlarımızın affına  sığınarak, bir kez daha belirtmekteyiz.


Bu Bültenin teknik, yorum ve haber redaksiyonunda görev alan arkadaşlar olarak, ilerde  ‘’EVRENSEL AYDINLANMA’’ ismi altında, Felsefe, Bilim Ve Teoloji alanında yayınlamasını kendini yaratmakdüşündüğümüz bültende yer ayıracağımız ‘’Özgür Düşünce’’ sayfamızda, her insan istediği konuda, özgür ama; insanî üslubüne dikkat ederek yazabileceğini de burada belirtmekteyiz. Böylesi bir çalışma projemiz henüz fikir düzeyindedir. Bizimle irtibat içinde olan  aydın ve Kanaat fikir adamları olarak yeterli bir sayıya ulaştığımız takdirde bu projemizi umarız hayata geçirmeye çalışacağızdır. Ve bu projemizin ana fikri, kesinlikle nation (ulus) etnik ve dinsel köken gibi histeriksel insanımsı gurur ve kibirlerden uzak insanî  bir paradigmaya oturtulacaktır. Bunu başarabilecek miyiz, bu proje üzerinde fikir düzeyinde mutabık olan insanların özveri ve samimiyetine bağlıdır…

Dolayısıyla; İNSANLIK TEK BİR AİLEDİR, DÜNYAMIZ ONUN EVİDİR, ŞİARIYLA KENDİNE DÜŞÜNSEL VE FİKİR BAĞLAMINDA DEĞER YARGISI OLUŞTURAN İNSANLARIN KATKISIYLA, EVRENSEL AYDINLANMANIN PARADİGMASI TARTIŞILARAK SAĞLANACAKTIR….

Saygılarımızla

Vejin Bülten Redaksiyonu…∇


 

OKUR MEKTUBU:

‘’….KÜRDİSTAN’DA HALK OYLAMASI!


images 2Kürt halkının kendi iradesini kullanarak kaderini belirlemesinin zamanı geldi.

Kırım, Katalanya ve İskoçya halklarının kendi kaderlerini belirlemek için referandum kararları almaları, Kürt halkının da yolunu açmaktadır.

Kırım halkı kendi geleceğini özgür seçim ile belirledi. Diğer halklar ise önümüzdeki dönemde Referanduma gidecekler.

Kürdistan bu sürecin dışında kalamaz. Kürtler kardeşlik ninnileri ile uyutulamaz. Sistemin bilinen klasik Kürt politikasının hiçbir şekilde değişmeyeceğinin belgeleri Osmanlıcılığa soyunan Erdoğan’ın son söylemleri ile kesinlik kazandı…İslamcı Irkçı devletin bütün stratejisini Kürtlerin tasfiyesi üzerine kurduğu, artık herkesin gördüğü bir realitedir. Türk devletinin varlık nedeni olan ‘tek devlet, tek bayrak, tek millet ve tek vatan’ gibi ırkçılığın ana ilkelerini oluşturan noktalarda; hem Kemalist rejim artıklarıyla hem de bugün devlete egemen olan İslamcı güçler arasında tam bir ittifak var. Sistemin bütün kuvvetleri arasında küçücük farklılıklar olması, stratejik buluşma noktalarını ortadan kaldırmıyor. Madem kardeşiz neden Kürtlerin ulusal değerlerine, bayrağına, diline ve kültürüne saygı gösterilmeden bu türden ırkçı ”teklemelerle” düşmanlık devam ettiriliyor.
Yazının devamını oku »

SEÇİM SONUÇLARI VE İDDİALARIMIZIN DOĞRULUKLARI

13 06 2015

Bizi izleyen okurlarımız bilirler, sayfamıza uğrayan yeni okurlarımız için, geçmişte yazdığımız ve yaşadığımız tarihin bizi doğruladığı somut verilerin ışığında, güncelliğini koruyan bu yazımızı tekrardan başa alıyoruz.

VEJİN BÜLTENİ

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


‘’KARAOĞLAN’’* ROLÜNE ÖCALAN MI, YOKSA KILIÇDAROĞLU MU HAZIRLANMAKTADIR?

imagesca9axf5aVejin Yorum: Toplumların tarihlerinde sürpriz olasılıklara hiç şaşmamak gerekir. Hele bu toplumlar bizim gibi çarpık ideolojilerle bilinci çarpıtılıp, yerel oligarşik hegomanyanın dümen suyuna bıraktırılmış toplumlarsa, bu sürpriz olasılıkların gerçekleşmesi, daha bir ivme kazanır. Bu üst yönetim bilimi (siyaset bilimi) açısından, bir sürpriz sayılmaz. Bu sürprizlerin şaşkınlığını toplumun alt katmanları yaşar. Bunun da fazla kıymet- i harbiyesi yoktur, oyunun taşlarını dizenler için.

Oyunun taşını dizenler her ne kadar kullandıkları söylemlerinde ‘’toplum’’ kelimesini ağızlarında sakız yaparcasına, kelimelerini dizip siyasal analiz önergelerini ortaya sunuyorsalar bile, bu, öcalan M;iTtoplumun değil, toplumu; kendi genel çıkarları ve istemleri konusunda, şekillendirmek istediklerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla; ‘’toplum için çözüm’’ diye ortaya atılan önergeler, toplumun kangrenleşmiş sorunlarını çözmekten ziyade; kendi sorunlarını çözmeye hizmet etmektedir. Alt toplumların payına düşen, bu süreçte yaşanan acı ve gözyaşlarından başka bir şey değildir. Alt toplumlar adına –sözüm ona- siyaset sahnesinde bulunduğunu sananlar, üst kurumun oluşturmak istediği sistemin birer ayağı, daha yalın bir ifadeyle birer dişlisi olmaktan öte bir fonksiyonları yoktur. Onlara kalan en gurur verici şey ise, kişisel ihtiraslarını okşayan, ‘’var olduğunu’’ hissetmek ve duymak, kendisini saran çevresindekilerden ayrıcalığını yaşamaktır. Bu, kendini çevreleyenlerden farklılaştığını hissederek iddia eden bilinç nesnelerinden yoksun olanların genel yazgısıdır. Dolayısıyla; onların sürece katılımı, entelektüel, bilinç nesnesiyle yoğrulmuş, insansal bir bakışla değil, hayvansal (insanımsı) bir boyutta, kendilerini başkaları tarafından gütmeye sunma, başka güçlerin planlarında yol kat etmesinde aracı rolü oynamaktan öte, bir fonksiyonları yoktur. (Kimilerince çok kutsallaştırılan BDP’nin – Yeni not olarak ekleyeceğimiz: Tabi ki; bugünün HDP’i- örgütsel ve tabansal siyasal duruşunu, bunun içinde saymak gerekir.) Yazının devamını oku »

Êzdilik hakkında söylenen yanlıș tanım, sıfat ve yapılan haksızlıklar

24 04 2015

Ben bir Êzdiyim. Gençliğimden bugüne kadarde hep Êzdiliğin anlamı, mitologijisi, sözlü kültürü, yașadıkları coǧrafya ve coǧrafya mirasi hakkında araștırma yaptım ve kendi imkanlarımla topladıklarımı bir kaç kitapta yayınladım. Kitaplarım Kürtçenin kurmanci lehçesinde yayınlandılar. Neki, son zamanlarda Ezdîlik hakkındaki çalışmalarımın Türkçede de yayınlamaları konusunda yoǧun istek var.

Örnek:………………………

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


 


kemal-tolan-ezdilik-220415-mansetKemal TOLAN///
İslam dünyasının büyük ustadı olarak gördüğüm Prof. Dr. Ahmet Tașğın’ın 30.01.2015 de Almanya`nın Hannover kentine gelişinde, beni de sohbetlerine davet etmesi ve bu ustadım ile ilk kez yüz yüze tanıșma imkanı bulabildiğim için kendimi çok șanslı gördüm.

Ben sohbetimizde değerli üstadım Prof. Dr. Ahmet Tașğın’ın, çok zahmet edip çıkardığı „TÜRKİYE YEZİDİLER BİBLİYOGRAFYASI*1” kitabının içeriği ve Ȇzidilik üzerine söylenen yanlıș tanım, sıfat ve yapılan haksızlıklara karșı söylemek istediklerimi kısaca șoyle sıraladım:EZiDi TAPINAK GiRiSi

Ortadoǧunun en kadim dinlerinden olan(Daha geniş bilgi için bakınız:*2) Êzdiliğin ismi, mitologijisi, sözlü kültürü, yașadıkları coǧrafya, coǧrafya mirası ve göç nedenleri hakkında her ne kadar çeşitli dillerde pekçok araştirmalar yapılmıș, kitap, makale ve en çok da Batı ve Doğu dillerinde çevirmeli yayınlanmıșsa da, maalesef bügüne kadar doyurucu ve aydınlatıcı bilgilere ulaşılamamıștır. Kaldı ki, yayınlanmış çalışmaların güvenilirliği konusunda da ciddi kuşkular var. Bu konuda araştırma yaptıkları varsayılan kimi yazarlar hiҁ Ȇzdilere karşılaşmamışken, kimileri de yazdıklarını Ȇzdilerin varlıǧını tanımıyan ҁevredeki resmi kiși ve kurumların verdikleri bilgilere dayandırmışlardır. Bazılarının da görüşlerini, Êzdi ruhanilerilerinin ya da kimi zavallı gönüllü olmayan Êzdiden aldıkları biliyoruz. Ayrıca, sömürgeci devletlerin tarihimize, kimliğimize müdahalelerini, konu ile ilgili kaynak ve belgeleri ulaşılmaz kıldıklarını da anımsamak gerekir. Bütün bunlar doyurucu ve güvenilir bilgilere ulaşmamızı engelleyen faktörlerdir. Yazının devamını oku »
%d blogcu bunu beğendi: