ÖMER ÖZMEN HOCAMIZIN YAPTIĞI BİR PAYLAŞIM, EPEY İLGİ VE RAĞBET TOPLADI, NEDEN…?

20 02 2021

SÖMÜRGECİ FAŞİST DÜZENİN Toplumun olası reaksiyonlarının nabzını kollama, bunun hangi yönden gelişeceğini ortaya çıkarmak için, seçimin yapılıp-yapılmaması bağlamında henüz net bir şey olmazsa da, ve bu konuda henüz prömiyer bir tarih verilmemiş olunsa da, gerek ”Türkiye” ve gerekse Kuzey Batı Kürdistan toplumlarının gündemi, seçim ve korku sirkiyle sunumuna başlandı bile, bu yönlü düşüncelerle ve tartışmalarla, ortalık fokur fokur kaynıyor.

İŞTE Tam bu noktada Ömer Özmen Hocamız yaptı, yapacağını, hem ”Kemalist solcuların” hem de ”radikal-sıpa Türk ve Kürkçü Kürtlerin” birde ”müslüman mahallesinde Kürt Milliyetçiliği yapılmaz” diyen üfürükçü ümmetçilerin bam teline dokundu, tam bu noktada kızıl kıyamet kopulmaz mı…?

Bu kızıl kıyamette oturtulan bir eğilim, Türk derin devletinin eliyle her tür ’’muhalif’’ çevrenin, bilinç altına yerleştirdiği, yerleştirmeye çalıştığı, Güney Hükümetimize dönük, ’’Barzani ve KDP’’ düşmanlığı temelinde yaygınlaştırmak istenen düşmanlık düşünce ve görüşlerdir. Bu tür görüş ve eğilimler sözüm ona ’’radikal’’ Kuzey Kürd muhalefetinden tutun, (hatta, hatta bu dönemlerde sömürgeci Türk faşist iktidarın bütün kirliliklerin, bir anlamda ’’günah keçisi’’ olan Fetullahçılarda buna dahildir. Mesele; bu çevrelerin basın ve yayınlarına bakıldığında, -sözüm ona ’’radikal’’ Kürd muhalefeti kadar Güney Hükümetimize uç noktada bir düşmanlık gözlenmiyorsa da,- ama; kullandıkları yazım dili, hep; BM prosedürlerinde kabul edilmiş Kürdistan Bölge Hükümeti ismi yerine, ’’Kuzey-Irak’’ isminin tercihinden yanadırlar. ARTI; Hatta, ülkemizin Kuzey topraklarıyla bir hayli ilgilenen ve bu toprakları, Turancı milliyetçilerden aşağı olmayan his ve hamhayallerle ülkesinin ’’Batı’’ yakası olarak gören, ve de geçmiş yaşanmış tarihi trajedik olayların faturasını, mazlum Kürdlere yükleyerek ve burdan beslenen garazlık, düşmanlık, nefret sarmalında, yönünü Kürdlerin birlik ve beraberliğini parçalamaya dönük mevzilendiren, diasporadaki kimi zengin sermaye çevreleri, sırtlarının sıvazlamasıyla, bin takla atmaya hevesli , ’’Kürt’’ postunda ki, ’’siyaset bezirganlarına’’ akıtılan maddi kırıntılar, Güney Hükümetimize dönük, bizim hiçte yadırgamadığımız, –ŞÜKÜRLER olsun YÜCE RAB’imize çünkü; biz, bu lanetsi tıfıl tayfaları çok iyi tanır ve biliriz.- ama; ahali için hayretler uyandıran simaların ikide bir, hiçte zamanı olmayan konuları,iki Said’ler örneğine benzer onlarca hadiseler gibi, pişirip-pişirip Kürd Halkının gündemine koyup, Kürd halkını asıl olan sorunlardan uzaklaştırıp, meşguliyet prosesleriyle uğraştırırken) diğer taraftan yönlerini de Kuzey’de Ankara’nın sunduğu projelere, Güneyde Bağdat endeksli projelere yöneltmeleri, bunların özünde ve ruhlarında ne kadar, ’’kendi’’ halkına ve KÜRDİSTAN’i çözümlere düşman olduklarının açık kanıtlarıdır.

Bundan olacak bende, bu kirli eğlimlerin uç noktasının, ahalinin diline nasıl dolandırılıp, ahalinin bünyesinde süren kara propagandanın, Hacer Sakık isimli –yahut mahlaslı- kişi ve kişilerin, Ömer Özmen Hocamızın paylaşımının altına, aktarılan ama; bir çok karanlık çevrelerin Kürdlerin bünyesinde yaygınlaştırmaya çalışılan, ’’Yeni’’ Kemalizasyonun restorasyon projesi ev ödevlerinin bir yorumunu baz alarak, beni izleyen insanlarıma ve eğer onlarda yazım genel çerçevesiyle ortak fikirdeseler, bu yazının dağıtılmasına desteklerini sunmalarını dileyerek, bu lanetsi kara propagandaların, neye hizmet ettiklerine dönük olduğunu paylaşmak istedim..:

YORUM ŞÖYLE..:

’’ Hacer SAKIK: Hdp li kürtlere düşman gözüyle ve terörist gözüyle bakıyorsunuz aynen akp liler gibi. Barzanicilerin bu denli akp gibi kin ve öfke neden.Benim abim barzaninin ordusunda generaldi vefat etti ve çok katkısı oldu kim için bütün kürtlerin birliği için.Bunu anlamıyorum bu düşmanlık niye,kürdün en büyük düşmanı yine kürttür.Doğu perinçek ajan ve köpektir onun sözleriyle hdplileri yan yana getirmeniz doğru değildir…’’

Hacer SAKIK ”Bacım”, keşke ’’Barzani’nin ordusunda’’ söz açtığın general abinin isminide vermiş olsaydın, hiç olmazsa, insanlarımız; hafıza kayıtlarına yerleştirirdi. (Zar, bu arada ’’generallik’’ ünvanı pazarda, satılan ekmek peynir olmuş), Neyse, önemli değil , ama; sende senin gibilerde bilmeli ki; sorun, KDP Barzani olayı değil, Kürt ve Kürdistan milletinin ve de azınlık etnisitesinde olan halkların, sömürgeci sistemden ve bu sistemin seçim oyun ve tezgahlarla, entrikalarla örülen göbek bağından, sivil itiaatsızlığı örgütleyerek, kopma sorunudur.

Sorun, Kuzey Batı Kürdistan’lıların seçim ve seçimlere, egemen sömürgeci tezgahın kabul buyurduğu ve tezgahladığı akımların, düşünce ve görüşlerin boyundurluğuna kafasını uzatıp, uzatmama sorunudur. Kalkıp, Küzey Batı Kürdistan’ın sorunlarını, Barzani-KDP‘yle ilişkilendirmek, ”sol-din” safsatalığı içinde bilinçleri-düşünceleri-görüşleri bulanıklaştırmak, her kim olursa olsun zımnen sömürgeci faşist sistemin, kitlerin nabzını kontrole alıp, biçim vermenin ve yönlendirmenin, kendileri açılarından olmazsa olmasın, bilinen tezgahıdır.

Siz; Genç kuşağın bunu bilmemesinin tek nedeni siyaset bilimine, ve daha başka bilim kollarına ilgi duymayıp, okumamanızın ve de kaderiniz hakkında karar verme yetkinliğinde öğrenme, algılama ve sahip çıkma yetilerini geliştirmemenizden kaynaklanıyor/kaynaklanmaktadır.

Bundandır, Ömer Özmen İnsanımızın ortaya sunduğu düşüncelere dönük yapılan reaksiyonun yorumlarına bakıldığında, mevcut ”Türkiye” ve Kuzey Batı Kürdistan insanlarımızın açık bir cezaevi gibi abluka altına alınmasının ve kendilerine sunulan seçim ve korku sirkinin sahnelenmesiyle, iradeleri kıskaç altında, sömürgeci faşist düzenin kabul gördüğü ve sunduğu temalar üzerinde yoğunluk kazandığı ve kilitlendiği rahatlıkla gözlenmektedir.

98 Yıllık zulüm, imha ve sindirme sarmalında sergilenen kirli ”siyaset” ve entrikalarla gerek ”Türkiye” coğrafıyası insanlarına dönük olsun ve de gerekse Kuzey-Batı Kürdistan topraklarının kadim Kürt ve diğer azınlık etnisitesi olan milletlere dönük olsun cehennemin yaşatırıldığının bilinci, belki; siz toplumsal hafıza kaybına uğramış genç mağdurlarına bir anlam oluşturmaya bilir, ama; önünüzdeki yaşama dönük oynanılan ve tezgahlanan planlar, biz; zulümlerden, ayak oyunlarından ölüme ramak kalan yaşlı kuşağın hiçte yabancısı olmadığımız, bütün bu gelişmelerin manasının anlamı; insanımsı iblislerin bütün kurnaz hünerleriyle sergilendiği, sömürgeci faşist sisteme ”yenilikçi” bir elbiseyle sunmanın basit bir seansı olduğunu, kazaran, bu insanımsı iblisler başarılı olunduğu takdirde, sizleri bekleyen, emperyal amaçlar güden Irkçı ihtirasların, basit kurbanları olarak yaşayacağınız acı ve dinmeyen göz yaşlarınızın kanlarıyla, karanlık badirelerin içinde, ancak; aklınız başınıza gelecektir. O zaman da, çok ama; çok geç olacağını anlayacaksınız, ama; son pismanlığın hiç birinize faydası olmayacaktır.

Biz eski yaşlı kuşak, 1980 Sonrası sömürgeci faşist Türk Devletinin Abdullah Öcalan’ın eliyle yürürlüğe geçirmeye çalışılan terör, şiddet sarmalında ki tezgaha, bir elin parmağını geçmeyen insanlar olarak, sorgulayıp, zamanla karşı çıktığımzda, böylesi bir strateji ve savaş pratiğinin yaşattırılmasının, dayatılmasının, ülkemiz insanlarına kan ve revan sunumundan başka hiç bir sonuç yaratılmayacağını dediğimizde, senin gibi aklını peynirle yemiş, beyin-akıl-mantık mekanizmasının yetilerinden mahrum olan tıfıller, bugün sizin ve sizler gibi düşünce ve de fikir sahibi olan avam/ahali mantığı içinde olanların, lanetsi tutum ve davranışlarına maruz kaldığımızı, biz hayatta olanlar çok iyi biliriz. Her ne kadar bu tıfıllerin bir çoğu, Güney parçamızda ki, KDP Bünyesinde mevzilenip, lanetsi ayak oyunlarını, bu sefer buralarda farklı versiyonlarda sürdürüyor olsalar bile, dökülen ve dökülmekte devam eden insanların kanını yad etmediği de bir gerçek ve artı; bu tür katılımların bir çok kesimi samimiyetlerde güvenli sandallar olmadığı da bir gerçek…

GELİN, KENDİSİNİ İNSAN OLARAK GÖRENLER; YÜCE RAB’İN AŞKI UĞRUNA, EĞER; BU İNANCINIZ YOKSA; KENDİNİZ VE YENİ NESİLLERİNİZE KARŞI SORUMLULUK AŞKI UĞRUNA, BU KİRLİ ÖRÜMCEK AĞLARINI ”TÜRKİYE” VE KUZEY BATI KÜRDİSTAN HALKLARININ KADERİNE ÖRMEKTEN VAZGEÇİN…

İNSANÎ SORUMLULUĞU OLAN, BU ÎNSANÎ ÖĞÜTLERE KULAK VERİP, KENDİSİ/KENDİLERİ DE İNSANÎ SAĞDUYULARINI KULLANARAK, İNSANÎ ÖGÜTLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMALI.

VELEVKÎ; KENDİLERİNİ/KENDİNİZİ ”SOL VE SAĞ YAHUT DİNDAR-DİNCİ” GÖRÜYORSANIZ DA, ZORLA, ZULÜMLERLE ’’TÜRKİYE’’ DENİLEN YAPAY ’’CUMHURRİYETTE’’ ZULÜM VE BASKIYLA BİRLİKTE OLUNAMADIĞINI, YAŞADIĞIMZ BADİRELERDEN VE ACILARDAN ÖĞRENİN. BU COĞRAFIYANIN SORUNU, ’’MAHALLİ KÜLTÜR SORUNU’’ DEĞİLDİR. HER İKİ HALKIN VE DE DİĞER KADİM AZINLIK MİLLETLERİN HAK-HUKUK VE ADALETİNİ GÖZLEYEN, KÜRDİSTAN SORUNU VARDIR.

BUNDAN DİYORUZ Kİ; KİRLİ SAVAŞ TEZGAHLARINA KARŞI, KUZEY BATI KÜRDİSTAN HALKININ TEK HEDEFİ; SİVİL İTAATSİZLİĞİN İRADESİNİ ORTAYA ÇIKARIP, ÖRGÜTLEYİP VE SERGİLEMEK OLMALIDIR….! ZİRA; BU YÜCE İDEAL/ÜLKÜ, YÜCE RAB’İMİZİN, KUTSAL YAZITLARINDA DA, ALTI DEFALARCA BELİRGİNLEŞTİRİLEREK YAZILMIŞ VE YÜCE ÖGÜT OLARAK, KUTSAL KAYITLARDA DURMAKTADIR…

BİR NAR’IN BÜTÜNSELLİĞİ İÇİNDE, BİN NAR TANESİ GİBİ; ÖZGÜRLÜK AŞKINA, BARIŞ AŞKINA, HER KESE, HER MİLLETE, HER ULUSA, HAYIRLARA VESİLE OLACAK, YÜCE RAB’İMİZİN, YÜCE TASARISI ER GEÇ, ZAFERLE TAÇLANACAKTIR, BU TOPRAKLARDA..! HİÇ KİMSE TASA ETMEZSİN..! YETER Kİ; HER KES KENDİ İMKAN VE OLANAKLARIYLA, BU YÜKÜN ALTINA ELLERİNİ ATSIN..!

mehmet şerif şener

2021-02-20


İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: