MART AYININ İZİNDEN NEWROZ’A GİRERKEN…

17 03 2016

‘’Kürt Aydını’’ diye kendini yansıtan topluluklarında tarihe ivme kazandıracak, bir motor gücü olabilecek bilgi birikim, etik ve moral değerden yoksun olmaları halkımızı bugün yaşadığımız ‘’çaresizliğe’’ mahkum etmektedir.

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


ben 002 001M. Şerif Şener/// MART AYININ Kürdistan halklarının tarihinde özel bir yeri vardır. Sadece bu değil, Mart ayı aslında dünyamızdaki zaman dilimi bakımında da özel bir öneme sahiptir. Önem bağlamında zikredersek, bütün kadim bilgilerin repertuvarında, Mart ayının zaman süresinin, kendine özgü ayrıcalıklı yerini görürüz.

Evrenimizdeki değişik zaman biriminin/ünitesinin bir yansıması olarak, dünyamızdaki zaman özgülünde de görüyoruz ki, Mart ayının özel bir yeri yine karşımıza çıkıyor. Gök biliminde (astronomi/astrolojik bulgularda) yıl dönümünün bu ayın 20-21 günlerinde gerçekleşmesi buna verilecek en güzel örnektir.

Bu temaları daha da derinleştirerek Mart Ayının kendine özgü çok farklı özellikleri üzerinde de durabiliriz. Konumuz bağlamında bu ayın üzerinde yoğunlaştığımızda Mart Ayının bize sunduğu en önemli tema sadece yıl dönümü bağlamında değil, birde, bu yıl dönümünün  bu ayın 20. gecesinin 21. güne bağlayan zaman diliminde olması, bir çok kıtada ve halkların kadim kültlerinde Yen11880492_647480342054326_4371355273655878708_ni Bir Zamana, Yeni Bir Hayata, Yeni Bir Dirilişe dönük bir inancın evrilmisini de beraberinde getirmiş olması, Mart Ayının kendine özgü öneminin birden çok verisini bize sunmuştur/sunmaktadır.

Bu bağlamda cennet ülkemiz KÜRDİSTAN’ın coğrafyasında yaşayan halkların kadim geleneklerinde yer edinmiş NEWROZ Kürt Halk destanı sadece mitolojik bağlamda değil, birde bunun yanısıra başlı başına yeniden doğuşun, yeniden dirilmenin, yeniden başlangıcın (biz buna ekleme olarak şunu da söyleyebiliriz) yeniden düşünmenin özel bir zaman dilimi olarak ta bakabiliriz. Ama yeniden başlangıç eskiyi idrak etmekle ancak işlev kazanır, eskiyi anlamadan yeni/yeniden bir inşa tasarısı, metodolojik olarak doğru bir yöntem değildir. Ki başarı şansı da yok denilecek kadar azdır. Yazının devamını oku »
%d blogcu bunu beğendi: