KÜRT ’’AYDININ’’ SEFALETİ

25 02 2016

Abdullah Öcalan’ın PKK’sinin sergilediği terör ve vahşeti karşısında zamanla tespih taneleri gibi en liberalinden en radikaline kadar Med TV kurum ve kuruluşların kapılarında, Roma’nın manüpülatife uzun yürüyüşlerinde sıraya geçip, Öcalan’ın hakaretlerine maruz kalmak için yarışanların, kalemini kullananların, birlik ve silahlı mücadele ihtiyacının beyitlerine sarılanların zerre kadar kendilerine karşı samimiyetleri olsaydı, vicdanlarını çok daha yararlı bir şekilde harekete geçirmeye teşvik edebilirdiler. Bugünde aynı durum yaşanabilinir, eğer; kendilerine karşı dürüstlükleri ve samimiyetleri olsa.

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


ben 4 001M. Şerif Şener/// Bu yakın tarih de hatırı sayılır bir Kürt aydının Rudav yayınlarında kendi köşesinde aydınlar üzerinde bir yazı kaleme almıştı. Bu insanımız hemen hemen 70’li yılların ortalarından bu yana Kürt Ulusal Kurtuluş mücadelesinde önemli emeği ve çabası olan bir isim, aydın kavramına dönük düşüncelerini sıralarken aydın kavramını kendi yöntemine göre ’’..iki tür aydın vardır.’’ diye kategorileştirmişti.

Bu insanımızın perspektifinde konunun üzerinde yoğunlaştığımızda karşımızda doğru yahut en azında doğruya yakın bir analiz içermediğinin somut verileriyle karşılaşmaktayız.

Yine bu konu da sık sık farklı insanlarımızın ortak özelikler taşıyan analizlerini okumaktayız. filosoflar merasimiBir çok okur yazar insanımızın bu türden yazılarına, analizlerine tanık oldum ve okudum. Öyle ki; bazı insanlarımız ’’aydın kalemler’’ adı altında öylesine ilginç analizler yaptılar ki; bu analizler karşısında insan ister istemez içsel bir alay duygusuna kendini haklı olarak kapı veriyordu. Aklımda kalan analizlerin en gülünç bir tanesi, ‘’… şaşmayan toplum iradesi…’’, ‘’… bu kadar görkemli yığınları meydanlara, sokaklara, savaş cephelerine çıkaran iradeye, boyun eğmeyen insanların, insanlığından şüphelenmek gerekir.’’ v.b bağlamında çok keskin keskin analizlerede tanık oldum. Yazının devamını oku »

Shaked: Kürd halkı, İsrail halkının partneridir

8 02 2016

KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NİN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYACAĞINI AÇIKLAYAN İLK DEVLET

Oysa uzaklara hiç gidilmesine gerek yok bu yakın tarihimizde 1986-1988 yılları arasında; Dünya, Halepçe ve ANFAL Katliamlarında 180.000 Kürdistanlının Hayatının yitirdiğine tanık oldu, bu sırada ne bir ’’Sunni İslam’’ ne bir ’’Şii İslam’’ ne de bir ’’Alevi Kardeşliği’’ adı altında tek bir sıcak elin uzanmadığını yine tüm bu kirli Sömürgeci Devletlerin Taşeron ve Ajanı olan Öcalan ve O’nun adıyla anılan kurum ve kuruluşların denetimleri altında olan kitlerin bir tek protesto içinde olsa meydanlara çıkarılmadığını çok iyi biliyoruz,………………………..

             (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


 

12695996_1663715650549475_1730043148_nVejin Haber Yorum/// Önceleri, Sömürgeci devletlerin uzun vadeli stratejik planları doğrultusunda, Kürdistan Halk Potansiyelini, ’’Bağımsız Özgür Kürdistan’’ söylemleri adı  altında, provaktif girişimlere tabi tutarak, planlı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayan A. Öcalan PKK’si ve bu örgütün cenahında farklı isimler adı altında kurulan kurum ve kuruluşlar; bu yolla, bir yandan Kürdistan’lı Halkların sosyal ve siyasal kurumların bir devlet örgütlenmesi için zorunlu olan toplumsal arenasını muğlaklaştırarak işlenmez hale getirtilmesi, Kürdistanlıları isim, kurum ve kuruluş bolluğuyla şaşırtıp belirsizliğe mahkum ederken,  diğer yandan bu halkın fedekar, dürüst ve samimi gençlerin,  iyi niyetlerini manipülasyon yoluyla etkileyerek kör ve kirli bir savaşa sevk ediyor.

Tüm bu kirli ve olumsuz rolüne, mukabil olarak açık açık katliamlarla, örgüt içi infazlarla radikal kürt genç dinamizminin tüketilmesine dönük elinden geldiğini yapan Ajan ve  İhanetçi Abdullah Öcalan ve O’nun Taşeron Ajanlar Kurmayı, Kürdistan’daki tahriplerine bununla sınırlı kalmamaktadırlar, bunun yanısıra;  yüzyıllardır KÜRDİSTAN’lı Halkların Bağımsızlık ve Özgürlük istem ve taleplerinin, uluslar arası devletler ve bu devletlerin kurum ve de kuruluşları tarafından, ilk kez bu kadar ciddi tartışmalara yol açmasını kabullenmeyen, Sömürgeci Devletlerin yönlendirilmesi doğrultusunda, hemen devreye giren bu Ajan, işbirlikçi güruh; ”Kardeşlik” manipülasyon söylemleriyle,  Kürdistan’ın dört parçasında her türlü pravakatif girişimlere eğlimli tavırlar sergileyerek, Kürdistan’lı Halkların özgür iradesine tehammül edemediklerinin açık ihanetçi  tavırlarını gösterdiler, üstelik;  KÜRDİSTAN’lılara bu özlemlerini yaşatırmayacaklarını her zaman olduğu gibi şiddet, korku ve manipülasyon yöntemleriyle her yerde beyan etmekte ve Ezilen halkın  karşısında düşman ve ajanlık rollerini açık açık oynamakta çekinmemektedirler.

Uluslararası devletler arenasında  KÜRDİSTAN’lı ezilen halkların haklı talep ve özlemlerine en çok12674379_1663715640549476_144735033_n destek sağlayanların başında her zaman İSRAİL oldu ve bu açık tavrını her zaman gösterdi ve sergiledi. Çünkü; gerek İSRAİL ve gerekse bütün DÜNYA YAHUDİ topluluğu, Dünya Tarihi içinde en çok acı ve bir o kadar ıstıraplı geçmişlere sahip olan halkların bu iki kadim halklar olduğunu çok iyi biliyordular ve ancak acıyı iliklerinde yaşayanların, acı çekenlerin acılarını en iyi bir şekilde anlayabileceklerini, yine; bu Halk ve bu devlet gösterebildi. Oysa; uzaklara hiç gidilmesine gerek yok, bu yakın tarihimizde 1986-1988 yıllarını bir göz önüne getirelim; Dünya, Halepçe ve ANFAL Katliamlarında 180.000 Kürdistanlının Hayatının yitirdiğine tanık oldu, bu sırada ne bir ’’Sunni İslam Kardeşliği’’ ne bir ’’Şii İslam Kardeşliği’’ ne de bir ’’Alevi Kardeşliği’’ adı altında 10151311_1506482599670643_3733215227086905207_ntek bir sıcak elin uzanmadığını hafızamısı tararsak göreceğiz, üstelik tüm bu katliamlar tarhi halkımıza bu sömürgeci devletler tarafında hep ”Din Kardeşlik” temaları kullanılarak yapıldığını açıklamamıza gerek kalmadan, şunu diyebiliriz ki;  tüm bu kirli Sömürgeci Devletlerin derin devlet aklının bir sonucu olan, bu devletlerin taşeronu olduğunu ve bir zamanlar Ajanı olduğunu, Devletin bu sıcak eli üstünde olduğu müddetçe, bu devletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutacağına bizzat Öcalan’ın kendisi olduğunu beyan etmesine rağmen, bu adamın konförü için her çeşit eyleme girişenler; 180.000 insanımızın katledilmesini  protesto etmek için meydanlara bir tek kitlesini çıkarmadığını, adeta Sömürgecilerin katliamlarına karşı kitlesinin sesiz kalındığını Kürdistanlılar biraz hafızasını zorlarsalar, göreceklerdir..

Her kes, Öcalan’ın ve O’nun adıyla anılan kurum ve kuruluşların denetimleri altında olan kitlerin bir tek protesto içinde olsa meydanlara çıkarılmadığını çok iyi biliyor, çünkü; Suriye gibi Barbar Baas Rejimiyle yönetilen efendisinin sağlam kazıklarında bu gün olduğu gibi o günde başını ve yaşantısını kendi bireysel çıkarları doğrultusunda iyice bağlamıştı.

Bütün Devletlerin suskunluğuna rağmen İSRAİL,  ilk ciddi devlet düzeyinde uluslararası arenade tepki veren ve Kürdistanlı Halklara karşı yapılan katliamlara karşı gelen devlet olduğunu ve artı Kürdistanlı halklarla kadim dostluk ve kardeşlik  tavırların içinde olduğunu ve en samimi halkların başında geldiğini hepimiz verilen demeçleri çıkararak öğrenebiliriz. Onun için daha şimdiden Dünya Tarihinde en kirli ve katliamcı kirli devlet geleneğiyle Kürdistanlı Halkları her türlü katliama tabi kılan KEMALİST’ler, Apocuların korku ve terörüyle bağımsızlığın önünde duracaklarını ve bunların bir İSRAİL dayatması olduğunun, kirli propagandasına girişerek, işbirlikçi rolerini bu sefer bu biçimde hayata geçirmeye çalışmaktadırlar, Kürdistan Halklarnın bu tür propagandalara rağbet etmemesini temenni ederiz. Kürdistan Halkının Özgürlük ve Bağımsızlık Sorunu asırlardır Mirlerimiz, Şeyhlerimiz, Siyasal örgütlerimiz tarafından dile getiriliyor, Kürdistanlı Halkların özgürlük sorunu bugünün sorunu değil. İSRAİL daha gençecik bir devlet.

Yazının devamını oku »

O GÜN PEŞMERGE OLDUM.

5 02 2016

Kak Mesut geliyor. O an yeniden doğdum sanki, Elinde çanta ile geldi, Öyle bir sarıldım, Bana bra yavaş, Uçaktan zar zor kurtulduk, Ama sen beni boğacaksın. Ben hala inanmıyordum, Eve girmesi ile bombanın patlaması bir olmuştu. Kapıdan çıkmadı çok iyi biliyordum. Evde sığınakta yoktu. Kak Mesut dedim. Her ne kadar sen benim Komutanım olsanda.

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


 

11694062_1425104374484361_770795823912631753_nDilşad DERKARİ /// O Gün, Peşmerge olmanın ne demek olduğunu öğrendim.

Boşalan Barzan köyünü karargah yapmış,

Serok Mesut ile birlikte 20 25 Pêşmerge,

Mele Mustafa Barzani nin eski evinde idik.

Bir Sonbahar sabahı.

Irak uçakları Şafakla birlikte,

Barzan köyünü Bombalamaya başladılar.

Bombardıman başlar başlamaz.

Serok Mele Mustafa Yanına ağır silah kullanan Pêşmergeleri alıp,

Karşı koydu uçaklara.

Çoğu zaman elimizdeki silahlar yetersiz kalsa-da.

Yinede uçaklara ciddi zarar veriyor.

Yaptıkları hava saldırıları çoğu zaman etkisiz kalıyordu.

Ama bu sefer uçaklar köyü yerle bir etmeye kararlıydi.12647501_951170691632582_6047813639407609248_n

onlarca uçak,

Barzan semalarında köye bombalar yağdırıyor.

Peşmerge karşı tepelerden, karşılık veriyordu.

Mesut Barzani 20 yaşına girmiş.

Genç çevik bir Pêşmerge idi.

Yaşına rağmen olgun,

Özgüven sahibi ciddi bir Komutandi.

İstihbaratın başına yeni geçmiş,

Partinin tüm sırları, önemli evrakları ona ve ekibine emanetti.

Uçakların gelişi ile biz evden çıkıp, Güvenli bölgeye geçtik.

Serok Mesut,

Yanındakilere bir şeyler sordu,

Sonra Allah aşkına siz nasıl iş yapıyorsunuz diye bağırdı.

ilk kez bu kadar sinirli gördüm.

Onlar eski Pêşmerge idiler.

Bense yeni yeni öğreniyordum peşmerge liği.

Ama birlikte büyüdüğümüz için,

Onu koruma mecburiyetinde görüyordum kendimi..

Sinirinden dolayı,

Ne oldu diye sormak istemedim.

Mevzide geldi gitti.

5- 6 dakika sonra kayboldu.

Yanındakilere sordum,

Kak Mesut nerde ?

Köye doğru koştu, dediler. Yazının devamını oku »

YABANCILAŞMANIN DİYALEKTİĞİ ÜZERİNE NOTLAR -4-

3 02 2016

LAKİN, her şeyde olduğu gibi iki yüzlülüğe ve etik yargılarda her yöne savrulmaya yatkın olan insanımsı yaratıklar bu somut veriler karşısında düşüncelerinde oldukları gibi kirli inançlarında, dinlerinde ve ideolojilerinde arınma basiretinden ziyade, hatalarında ve kirli davranışlarında daha fazla tutucu davranış ve tavırlar takınarak kirli ideolojilerini, kirli inançlarını kirli dinlerini yeni tekniğe ve bilimsel verilere yontlayarak, kibirlerinden ve YÜCE RABBİMİZİN yarattığı doğanın yıkımına dönük iğrenç hırslarını her türlü iki yüzlü davranışlar sergileyerek devam etmeye hevesli olduklarıda insanımsı pratiklerinde gözlenmektedir…

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


Goril KokoMehmet Şerif Şener///

KAHİNATIN ÖZÜ, İnsan ve insanlık özünde somutluk kazanmıştır. Dolayısıyla; insan ve insanımsı fiziksel varoluş aynı temaları ifade etmez. Fiziksel benzerlikler yeryüzünde yaratılışın bir çok canlıda ki, ortak özelliklerdir. Ama; bu bir çok canlıyı olduğu gibi; insanımsı yaratıklarıda insan sevyesine yükseltemediğini tarih bize göstermiştir.

İnsanımsı varlıkların davranışlarını algılama mekanizmasını, sürüleşmiş topluluktan arındırılan, diğer canlıların tabi kılındığı yoğun bir eğitimle gösterdiğine hepimiz görsel medyada tanık olmaktayız. Üstelik; hümanizm bağlamında insan formatına, insanımsı varlıklardan daha fazla yatkınlık gösterdiği, insanımsı varlıklar tarafından adına ”hayvan” sıfatı verilen varlıkların olduğu ve bunların insanımsı yaratıklardan daha fazla hümanist davranışlar içinde olduğu gözlenmekte ve her geçen gün daha fazla ispatlanmaktadır.

Bunun en güzel örneği, bu sevimli varlıkların düşünsel dünyasıyla irtibat kurulduğu teknikle, bu varlıkların; insanımsı varlıklar hakkında ki; düşüncelerine de, tanık olunmakta ve bu konuda bilgi sahibi olunmuştur.

ÖRNEĞİN; Goril Koko’dan iklim değişikliği çağrısı: “İnsanlar Aptal, Dünyayı Kurtarın” ve İnsanlarla iletişimde Amerikan İşaret Dili’nin özel bir şeklini kullanan Koko, bitmek üzere olan Paris İklim Zirvesi’ne bir mesaj attığının haberlerinede tanığız. Oysa, aynı insanımsı yaratıklar olarak bu tekniğe ulaşmadan önce bu varlıkların düşünmediğini, algılayamadığını söyleyip dururduk. Ne varki bu yargılarımızın ne kadar geçersiz olduğunu sürüleşmiş insanımsı topluluklardan kendini arındırp kendilerini bilimsel olasılıkların İNSANİ boyutlarına sevk eden İNSANLAR bu düşüncelerimizin geçersizliğini bilimsel verilerle bize göstermişlertir…

LAKİN, her şeyde olduğu gibi iki yüzlülüğe ve etik yargılarda her yöne savrulmaya yatkın olan insanımsı yaratıklar bu somut veriler karşısında düşüncelerinde oldukları gibi kirli inançlarında, dinlerinde ve ideolojilerinde arınma basiretinden ziyade, hatalarında ve kirli davranışlarında daha fazla tutucu davranış ve tavırlar takınarak kirli ideolojilerini, kirli inançlarını kirli dinlerini yeni tekniğe ve bilimsel verilere yontlayarak, kibirlerinden ve YÜCE RABBİMİZİN yarattığı doğanın yıkımına dönük iğrenç hırslarını her türlü iki yüzlü davranışlar sergileyerek devam etmeye hevesli olduklarıda insanımsı pratiklerinde gözlenmektedir…

m.şerif şener
2016-02-03

Yazının Kay: Facebook
Resimlerin Kay:http://movies.io/w/giQ?style=story

Video Kay: You Tube
%d blogcu bunu beğendi: