SENFONîYA PESHMERGA / PEŞMERGE SENFONİSİ

29 07 2015

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


 

 

DUYURU VE OKUR MEKTUBU

29 07 2015

 (Vejîn Bülteni Oku, Daha Geniş Kitlere Ulaşması İçin Sosyal Medyada Paylaş)


Δ…DEĞERLİ OKURLAR;


INSANLIK TEK BIR AILEDIRVejin bülten
olarak bize gelen yazıların yayınlanmamasının gerekçelerini daha önceki açıklamalarımızda, okurların affına sığınarak belirtmiştik. Biz, Vejin Bülten olarak, herhangi bir yayıncılıktan ziyade, kendi yayın çizgimizin prensiplerinde, bize gelen yazıları yayınlamaktayız. Bu da, öncelikle olmazsa olmaz bir koşul olarak, bize gelen yazıların, yazarları; bizim, referans kaynaklarımızca tanınması şart koşulmaktadır.  Her ne kadar hayatın her şeyi derin bir analizle ibresini siyasal bir objeye oturtuyorsa da, biz toplumsal bir algı bağlamında, siyaset yapma iddiamız yoktur. Onun için sayfalarımız bir miras ve bu mirasın geleneğini tarihe aktarmakla kendine bir misyon biçmiştir. Çünkü, farklı bir yayıncılığın sorumluluğu ağırdır. Biz, böylesi bir sorumluluğun yükünün altına girmeyi düşünmüyoruz/düşünmeyeceğiz de.

Bu mirasın -Vejin- onurlu kurucuları ve de onurlu sözcüleri  kamuoyu tarafından da çok iyi bilindiği gibi,img245 P.K.K kurucularından olan  ve farklı geleneklerden gelen siyasal iddiası olan dürüst P.K.K’li ve Türk-Sol’u devrimcilerinden oluşmaktaydı, nitekim dürüst ve sözünün eri olan bu insanların hepsi, başta Apocu ajan taşeronların  Kürdistan’ı sömürgeci sistem içinde tutan devletlerin sömürgeci çıkarları için yaltaklanma buna mukabil olarak, faşist Suriye Esad diktatörlüğünün istihbarat elemanlarınca ve Türk devletinin M.İ.T ve istihbarat kurumlarınca ve de bunlarla irtibat içinde olan lejyonerlerin işbirliği içinde katledildiğini herkes çok iyi bilmektedir.

Biz bir grup ilerici ve demokrat olarak; bu değerli insanların değerlerini bir miras olarak
tarihin gizeminde kaybolmaması için ve tarihe bir miras olarak sadece katkı sunarak, insanlık görevimizi yapmaktayız. Dolayısıyla; çetrefilli muğlaklığa yol açabilecek olasılıklara açık kapı bırakmamak için, her zaman insanî temkinlilikte hareket etmek, bizim aynı zamanda insanî bir sorumluluğumuzdur.

Evrensel aydinlanmaBu vesileyle tekrardan altını çizmeyi bir görev biliyoruz. Burada aktarılan yazıların sorumluluğu öncellikle yazarların kendine ait kişisel görüşleridir. Bugüne kadar sadece tek bir yazıyı, yazarlarını tanımamış olsak bile dolaylı referans kaynağı belirterek yayınladık. Bu aşağıda yayınlayacağımız yazı, okur mektubu bağlamında algılanması gerekecek ikincisi ve son yazı olacaktır. Her ne kadar sert eleştirilere maruz kalsak bile prensiplerimizden, bundan böyle asla taviz vermeyeceğimizi, değerli okurlarımızın affına  sığınarak, bir kez daha belirtmekteyiz.


Bu Bültenin teknik, yorum ve haber redaksiyonunda görev alan arkadaşlar olarak, ilerde  ‘’EVRENSEL AYDINLANMA’’ ismi altında, Felsefe, Bilim Ve Teoloji alanında yayınlamasını kendini yaratmakdüşündüğümüz bültende yer ayıracağımız ‘’Özgür Düşünce’’ sayfamızda, her insan istediği konuda, özgür ama; insanî üslubüne dikkat ederek yazabileceğini de burada belirtmekteyiz. Böylesi bir çalışma projemiz henüz fikir düzeyindedir. Bizimle irtibat içinde olan  aydın ve Kanaat fikir adamları olarak yeterli bir sayıya ulaştığımız takdirde bu projemizi umarız hayata geçirmeye çalışacağızdır. Ve bu projemizin ana fikri, kesinlikle nation (ulus) etnik ve dinsel köken gibi histeriksel insanımsı gurur ve kibirlerden uzak insanî  bir paradigmaya oturtulacaktır. Bunu başarabilecek miyiz, bu proje üzerinde fikir düzeyinde mutabık olan insanların özveri ve samimiyetine bağlıdır…

Dolayısıyla; İNSANLIK TEK BİR AİLEDİR, DÜNYAMIZ ONUN EVİDİR, ŞİARIYLA KENDİNE DÜŞÜNSEL VE FİKİR BAĞLAMINDA DEĞER YARGISI OLUŞTURAN İNSANLARIN KATKISIYLA, EVRENSEL AYDINLANMANIN PARADİGMASI TARTIŞILARAK SAĞLANACAKTIR….

Saygılarımızla

Vejin Bülten Redaksiyonu…∇


 

OKUR MEKTUBU:

‘’….KÜRDİSTAN’DA HALK OYLAMASI!


images 2Kürt halkının kendi iradesini kullanarak kaderini belirlemesinin zamanı geldi.

Kırım, Katalanya ve İskoçya halklarının kendi kaderlerini belirlemek için referandum kararları almaları, Kürt halkının da yolunu açmaktadır.

Kırım halkı kendi geleceğini özgür seçim ile belirledi. Diğer halklar ise önümüzdeki dönemde Referanduma gidecekler.

Kürdistan bu sürecin dışında kalamaz. Kürtler kardeşlik ninnileri ile uyutulamaz. Sistemin bilinen klasik Kürt politikasının hiçbir şekilde değişmeyeceğinin belgeleri Osmanlıcılığa soyunan Erdoğan’ın son söylemleri ile kesinlik kazandı…İslamcı Irkçı devletin bütün stratejisini Kürtlerin tasfiyesi üzerine kurduğu, artık herkesin gördüğü bir realitedir. Türk devletinin varlık nedeni olan ‘tek devlet, tek bayrak, tek millet ve tek vatan’ gibi ırkçılığın ana ilkelerini oluşturan noktalarda; hem Kemalist rejim artıklarıyla hem de bugün devlete egemen olan İslamcı güçler arasında tam bir ittifak var. Sistemin bütün kuvvetleri arasında küçücük farklılıklar olması, stratejik buluşma noktalarını ortadan kaldırmıyor. Madem kardeşiz neden Kürtlerin ulusal değerlerine, bayrağına, diline ve kültürüne saygı gösterilmeden bu türden ırkçı ”teklemelerle” düşmanlık devam ettiriliyor.
Yazının devamını oku »
%d blogcu bunu beğendi: