İnsanlık Kültürüne Sahip Çık

24 02 2011

 


Vejin Yorum/ Kuzey Afrika’dan Orta-doğuya kitlesel başkaldırı frekansından yayılan ‘’devrimsel ‘’ titreşim, bir bir diktatör hanedanların, hegomanyalarını sarsıtıyor. Diktatörler, insanımsı yaratılışın verdiği şekillenişle, tabandan gelen ‘’insanca olmayan yaşantıyı kabullenmeme’’ feryadını, görmezlikten gelerek, halkın insanca yaşamak için tırmandığı basamakları şimdiden kanla, katliamlarla bariyerler çekip; bir zamanlar, çok sahtekar ve iki yüzlüce ‘’halkları’’ tarafından nasıl sevildiklerini kendi kendilerine kuruntularla kutsayanlar, bugün o yığınlara nefretlerini bileyerek kan kusturtmaktan çekinmemektedirler. Yazının devamını oku »

Şiddet Ve Göç Mağdurları Rehabilitasyon Ve Adaptasyon Merkezi

14 02 2011

Sevgili SOHRAM Dostları;

www.sohram.com sitemizi ziyaret ediniz. SOHRAM ile ilgili gelişmeleri izleyin; çalışmalarımızın güçlenmesi için öneri ve katkılarda bulunun.

Yazının devamını oku »

Kürdistan’da Örgütlenmenin Yakın Siyasi Tarihine Bakma…

7 02 2011

İbrahim GÜÇLÜ/Kürdistan’ın Kuzeyinde yeni bir hareket ve örgütlenme sorunu, son 25 yılın yakıcı sorunlarından biridir. Bu konuya ilişkin olarak, 1990’lardan sonra, Kürdistan’da ve Kürdistan dışında yoğum bir çalışma ve birkaç örgütlenme deneyi yapılmış olmasına rağmen, bu sorun aşılamamıştır.  Günümüzde de bu sorun, yakıcılığını her zamandan daha ziyade his ettirmektedir. Kürdistan’da, jakoben ve otoriter hareketin geniş ve yaygın hareket yelpazesi, derin bir sıkıntıya yol açmakla kalmamakta, devlet referanslı karakterinden dolayı, Kürt milletinin haklarının kazanılmasında büyük bir barikat ve çözümsüzlük oluşturmaktadır. Yazının devamını oku »

… Goran Hareketi Çağrısı, Birde; Kemalist Kalemşörlere İlham Kaynağı Oldu!

6 02 2011

Vejin Haber Yorum/ Son günlerde sanal basına da yoğun olarak yansıyan Federe Kürdistan’da ki; Goran Hareketinin yapmış olduğu ”isyankar” çağrısı, Federe Kürdistan’da son yapılan  seçimlerle, halkın çoğunluğunun  iradesi olarak seçilen Federe Kürdistan hükümetine karşı, siyasal bir çizgide toleranslı, doğru, muhalif bir irade göstermemenin ve de  demokratik muhalif tutumdan uzak  bir tavır olarak  yansımıştır.

Yazının devamını oku »

Kürt Yahudi İlişkileri

6 02 2011

Remezan Kerim/ Siyasetçi ve gazeteci: Kürt-İsrail ilişkilerinin temeli, Kürt-Yahudi ilişkilerine dayanıyor. Bu ilişki,yaklaşık kırk asır öncesine dayanıyor. Kassit Kürtlerinin hakim olduğu Harran‌da yaşayan Hz. İbrahim, belki de bu ilişkinin ilk basamağını oluşturdu. Hz. İbrahim, M.Ö 1800 yıllarında Tanrının isteği üzerine baba ocağı Harran‌ı terk ederek,vaadedilmiş topraklara göç eder. Hz. İbrahim, Harran‌ı terk etmesine ragmen Kürdistan ile ilişkileri kopmaz. Bunun en iyi örneği, kendisinden sonra neslini Tevrat, Tekvin, 12: 2.devam ettirecek olan oğlu ve torunlarını baba ocağı Kürdistan‌da yaşayan akrabalarının kızlarıyla evlendirmesidir.

Yazının devamını oku »

5 No.lu Cezaevi Yada ”Tu We Strane Beje”!

6 02 2011

Vejin Tanıtım Yorumu/ Kemalist  ‘’devlet’’ sisteminin uzun vadeli savaş stratejileriyle uygulaya geldiği, 12 Eylül Askeri darbeler seansında, Kürt evlatlarına karşı uyguladığı sistematik işkencelerin tarihini, canlı tanıklarla belgeleyen 5. No.lu cezaevi filmini  izlediğinizde, insani duyguyu şahsında hisseden her bireyi derinden etkileyeceği aşikardır. Yazının devamını oku »

Dağ Fare Doğurdu!

6 02 2011

BDP Kurmayları Kış Uykusundan “Uyandı.”


 

 

Vejin Haber Yorum/// Yıllardır  faili ‘’meçhul’’ cinayetlerin aktüel olan sorunlarına ve araştırmalarına bir nebzede olsa ciddi bir girişimde bulunmayıp, ‘’siyaset’’ objelerine Öcalan’ın sorunlarını ve direktiflerini yerleştiren BDP Kurmayları; Kemalist Kurmaylar tarafından ‘’Yeni Kemalizasyonu Kürdün eliyle diriltme’’ stratejisinin ihtiyacı gereği, toplumu sokaklara dökmenin bütün yolu mubahtır taktiğiyle,  Öcalan’a dikte ettirilen siyasal mecrada, faili ‘’meçhul’’ cinayetlerin adresini tespit ettiler! Yazının devamını oku »
%d blogcu bunu beğendi: